Arkivnyhed - kan være forældet

Genopretningsteam til Den Sociale Hjemmepleje

14.08.2019
  • ""
Nye undersøgelser viser store problemer i Den Sociale Hjemmepleje. Socialforvaltningen sætter turbo på genopretningen.

Socialforvaltningen har her til morgen orienteret Socialudvalget om, at der dags dato indsættes et nyt team, som har til opgave at genoprette Den Sociale Hjemmepleje i København.

Den Sociale Hjemmepleje har siden en omstrukturering i 2018 været præget af meget store udfordringer, som desværre har påvirket både borgere og medarbejdere. Omstruktureringen var led i en besparelse, som skulle friholde borgerne.

Forvaltningen har med ekstern bistand fået udarbejdet en evaluering af omstruktureringen, som viser, at den ikke har fungeret.

Kritisk tilsyn

Der er risiko for, at borgerne ikke har fået den hjælp, som de er berettiget til. Og hjælpen har ikke været tilfredsstillende. Det er bl.a. sket på grund af mangelfuld planlægning og mangelfulde procedurer i sygeplejen.

Det har påvirket patientsikkerheden, hvilket blev tydeliggjort efter påbud fra Styrelsen for Patientsikkerhed udstedt i juli 2019. Der er opfølgende kontrolbesøg i næste uge. Og forandringerne er i fuld gang.

Turbo på løsninger

Evalueringen af omstruktureringen indeholder konkrete anbefalinger. Forvaltningen har desuden på baggrund af en konkret medarbejderhenvendelse foretaget en intern redegørelse af forholdene i Den Sociale Hjemmepleje.

Socialforvaltningen har allerede indsat en ny Borgercenterledelse, som er i gang med at løse problemerne. Det arbejde skal genopretningsteamet sætte turbo på.

Genopretningsteamet skal bistå borgercenterledelsen, der gennemgår samtlige 550 sygepleje-relaterede journaler for fejl og mangler.

Teamet vil gennemgå og optimere den daglige planlægning af ruter, som er hjertet i en velfungerende hjemme- og sygepleje. Teamet vil også gennemgå de utilsigtede hændelser, der er registreret i forbindelse med alvorlig personskade eller dødsfald.

Lære af fejl

Genopretningsteamet skal samtidig sikre, at hele forvaltningen lærer af de fejl, som er sket i forbindelse med omorganiseringen i Den Sociale Hjemmepleje. Teamet forankres i forvaltningens direktion.

Den Sociale Hjemmepleje er, som resten af Socialforvaltningen, udfordret på økonomien. Men der vil naturligvis blive afsat de ressourcer, som genopretningen kræver.

For yderligere oplysninger kontakt:

Poul Ertner, Centerchef for Center Nord, Den Sociale Hjemmepleje på 40626226
Pressechef i Socialforvaltningen Thomas Søie Hansen på 20529786

Kontakt

Pressechef Thomas Søie Hansen

Pressechef
Socialforvaltningen
+45 20 52 97 86