Arkivnyhed - kan være forældet

Genopretning af vejene fortsætter i 2017

02.01.2017
268 mio. kr. er afsat til genopretning af centrale færdselsårer de kommende år.

Mange af de centrale færdselsårer i København er nedslidte. For at komme problemerne til livs er der sat over 268 mio. kr. af til genopretning de kommende år. Erfaringerne fra 2016 viser, at der er penge at spare ved at lave fokuserede helhedsindsatser.

Næste år får endnu flere københavnere og pendlere glæde af ny asfalt på cykelstier og veje, bedre fremkommelighed for de gående og mindre støj fra biltrafikken. Det sker som følge af Københavns Kommunes genopretningsplan, hvor der af to omgange i efteråret 2016 er afsat over 268 mio. kr. til området.

Allerede med vedtagelsen af budgettet for 2016 blev der fyret godt op for kedlerne med en post på 208,5 mio. kr., og de midler fik hurtigt ben at gå på. Ved at skabe et team med fokus på helhedsgenopretning er det lykkedes Teknik- og Miljøforvaltningen at arbejde særdeles effektivt, og det har betydet, at man alene i år har kunnet sætte punktum for en række omfattende projekter. Den samme metode fortsættes i 2017.

Helhedsgenopretning sparer penge

Alene i 2016 har forvaltningen taget hånd om Valby Langgade, Frederikssundsvej og Roskildevej, som alle er centrale færdselsårer med mange tusinder af trafikanter dagligt. Ved siden af disse er også Stubmøllevej i Sydhavn blevet helhedsgenoprettet, mens arbejdet med genopretning af brønde, fortove og cykelstier i byen også er fortsat ufortrødent. 

Helhedsgenopretningen betyder, at kommunen arbejder fra facade til facade. Det betyder, at både kørebaner, fortove, cykelstier, signalanlæg og vejbrønde bliver renoveret. Samtidig sørger kommunen for at sætte høje kantsten, så vand fra vejbanen ikke løber ind i kældrene hos beboerne. Byen gøres også mere tilgængelig for ældre og folk med handicap ved at benytte fliser med knopper i overfladen ved fodgængerovergange og busstoppesteder, så blinde og svagtseende bedre kan orientere sig.

Helhedsgenopretning starter i 2017 ved

 • Utterslevvej/Rådvadsvej
 • Amager Boulevard (Langebro-Amager Fælledvej)
 • Vesterbrogade (Colbjørnsensgade-kommunegrænsen)
 • Frue Plads
 • Englandsvej (Amagerbrogade-Lygtemagerstien)
 • Ved Vesterport
 • Højbro
 • Gangtunnel under Sølvgade ved Rigensgade
 • Gangtunnel under Jagtvej ved Stevnsgade
 • Englandsvej (Lygtemagerstien-kommunegrænsen til Tårnby)
 • Dele af H.C. Andersens Boulevard
 • Gyldenløvsgade
 • Jarmers Plads
 • Nørre Voldgade ved Ørstedsparken
 • St. Kanikkestræde
 • Frederiksholms Kanal
 • Folehaven
 • Enghavevej (genopretning af kørebane – Vigerslev-Sydhavns Plads)
 • Bro for Rovsinggade over Lersø Park Allé
 • Prinsens Bro
 • Bryghusbroen
 • Gang/cykeltunnel under Peder Lykkes Vej ved Tingvej

 

Genopretning gennemført i 2016

 • Frederikssundsvej
  • Helhedsgenopretning på ca. 1.400 meter fra facade til facade
  • 9 døgn med totalspærring og døgnarbejde
  • Opbrydning af sporvognsskinner = bedre bund og dermed længere levetid for belægning.
 • Valby Langgade
  • Helhedsgenopretning på ca. 1.600 meter fra facade til facade
  • Etapevis ensretning
  • Opbrydning af sporvognsskinner = bedre bund og dermed længere levetid for belægning
  • Tilført flere vejtræer.
 • Stubmøllevej
  • Helhedsgenopretning på ca. 400 meter fra facade til facade
  • Tilført flere vejtræer.
 • Roskildevej
  • Helhedsgenopretning på ca. 800 meter fra facade til facade
  • Trafikken blev opretholdt trods stort og pladskrævende anlægsarbejde
  • Tilført nye vejtræer
  • Forbedret trafiksikkerheden ved at flytte P-pladserne væk fra cykelsti til eget areal langs vejen.
 • Fortove & cykelstier
  • Genopretning af fortove fordelt på i alt 18 forskellige veje i byen. I alt ca. 10.200 meter
  • Fortove fordelt over stort set alle bydele har mærket til Genopretning 2016
  • Cykelstier med gennembrud af trærødder er renoveret med respekt for de gamle vejtræer (rodvitalisering).
 • Stikledninger & brønde
  • Renovering af ca. 1.230 brønde og stikledninger
  • 670 strømpeforinger, svarende til ca. 4.000 meter
  • TV-inspektion og udbedringer fordelt over hele kommunen
  • Hvor det er muligt, er strømpeforingsmetoden valgt, for så vidt muligt at undgå opgravninger til gene for både borgere og fremkommelighed.

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.