Arkivnyhed - kan være forældet

Gener fra natteliv i Indre By skal begrænses

03.06.2014
Kultur- og Fritidsudvalget nævner Gothersgade, Vestergade og Nørre Kvarter som de dele af byen, hvor generne fra nattelivet er for store.

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede på sit seneste møde den 15. maj, at generne fra nattelivet i dele af Indre By er så omfattende, at Bevillingsnævnet fremadrettet bør give afslag på nattilladelser til nye restaurationer – (barer, diskoteker med videre).

Københavns Kommune arbejder nu sammen med Københavns politi om at samle dokumentation for omfanget af generne. Dokumentationen skal danne grundlag for de fremtidige beslutninger i Bevillingsnævnet om, hvilke strækninger der har nået et mætningspunkt i forhold til restaurations- og nattelivet.

Konkret kan det betyde, at nye restauratører ikke automatisk kan forvente at få en nattilladelse i særligt belastede områder.

Fakta:

 

referatet fra det seneste møde i Kultur- og Fritidsudvalget nævnes nedenstående konkrete eksempler på gader og områder hvor:

  1. Kommunen er kritisk over for nye bevillinger, hvis de vil medføre flere gener: Vestergade, Gothersgade, Larsbjørnsstræde, Studiestræde, Teglgårdsstræde og Skt. Peders Stræde

restaurationsplanen nævnes desuden at:

  1. Kommunen i videst muligt omfang ønsker visse områder friholdt for bevillinger: ”Rene boligenklaver” som eksempelvis Nyboder, Amalienborg og dele af Gammelholm
  2. Kommunen gerne ser flere bevillinger: De nye bydele – Holmen, Islands Brygge, Sluseholmen, Amerika Plads samt nye bydele i Valby, Ørestad, Nordhavn, Sydhavn, Carlsberg samt den Hvide Kødby på Vesterbro