Arkivnyhed - kan være forældet

Frustrerede forældre til møde med Socialudvalget

04.04.2013
En gruppe forældre til børn med handicap var i går til møde med Socialudvalget for at fortælle om deres oplevelser med Handicapcenter København.

Forældrene har i breve til Socialborgmester Mikkel Warming givet udtryk for frustration over handicapcentrets sagsbehandling. De klager blandt andet over manglende rådgivning og inddragelse, for lange sagsbehandlingstider og uoverkommelige dokumentationskrav. 

På Socialudvalgets møde fremlagde forældregruppens repræsentanter deres klagepunkter. Politikerne blev derefter orienteret om forvaltningens plan for at forbedre handicapcentrets sagsbehandling. 

Forsøg med koordinerende sagsbehandlere

Planen indeholder i alt syv punkter. Der skal blandt andet laves et forsøg med koordinerende kontaktpersoner. Det vil sige sagsbehandlere, som hjælper borgere med at finde rundt mellem de forskellige myndigheder og afdelinger. Og så skal de ansatte i Handicapcentret kompetenceudvikles, så de bliver bedre til tale med og forstå borgerne. 

Handicapcenterets sagsbehandling blev for nogle år siden kritiseret skarpt af revisionen. Blandt kritikpunkterne var, at for mange borgere fik støtte, som de ikke havde ret til, og at sagsbehandlerne ikke indhentede tilstrækkelig dokumentation for de udgifter, som borgere blev kompenseret for. 

Siden da har centrets medarbejdere arbejdet målrettet på at sikre, at loven overholdes, og at alle får præcis den støtte, de har krav på. I den proces har den gode dialog med borgerne og hjælpen til at finde rundt i systemet, lidt skade.

Forvaltningens syv initiativer til forbedring af sagsbehandlingen:


  1. Kompetenceudvikling: Den gode balance og dialog (Socialfaglighed, Jura og borgerdialog)
  2. Forsøg med koordinerende kontaktpersoner for udvalgte familier
  3. Projekt styrket forældresamarbejde (med Centerrådet)
  4. Dialogforløb med de utilfredse forældre
  5. Borgerreferencegruppe (input til styrket dialog, og bedre information)
  6. Øget brug af Borgertilfredshedsundersøgelser
  7. Henvendelse til ministeriet om tilpasning af §41 og §42