Arkivnyhed - kan være forældet

Frivillige mentorer skal få udsatte børn og unge til at tro på sig selv

13.03.2015
Udsatte børn og unge oplever ofte problemer i skolen, familien eller med vennerne. Problemerne kan være svære at håndtere uden en voksen.

Derfor går Socialforvaltningen nu sammen med Børne- og Ungdomsforvaltningen, Ungdommens Røde Kors og Socialt Udviklingscenter SUS for at skabe en fælles mentor- og netværksindsats. Indsatsen skal give udsatte børn og unge en stabil og nærværende voksenkontakt.

Formålet med indsatsen er at styrke de udsatte børn og unges modstandskraft og deres tro på dem selv. På den måde ønsker man at forberede dem på et selvstændigt voksenliv.

Mentorerne skal også styrke båndet mellem kommunen og frivillige organisationer. Ved at inddrage frivillige i arbejdet med udsatte børn og unge er tanken desuden, at børnene og de unge oplever en følelse af normalitet ved at blive sat sammen med en frivillig mentor og ikke en ansat i kommunen. 

Mentorerne vil blive rekrutteret, så de repræsenterer forskellige baggrunde, begge køn og i alle aldersgrupper. Mentorerne skal have en vist ballast og livserfaring og vil blive matchet med barnet eller den unge gennem samtaler med begge. 

Det er Ungdommens Røde Kors, der står for rekrutteringen, så alle henvendelse angående mentorordningen skal gå til Ungdommens Røde Kors. 

Fakta
Projektet løber over de næste tre år, og ca. 150 børn og unge fra områderne Nørrebro og Bispebjerg vil få tilknyttet en mentor. Hvert forløb varer 12 måneder. Projektet finansieres af Ministeriet for Børn, Integration, Ligestilling og Sociale Forhold og koster samlet 3.198.098 kr. Bevillingen fra ministeriet varetages af Ungdommens Røde Kors.  

Læs mere her