Arkivnyhed - kan være forældet

Fremtidens Fritidstilbud i København er faldet på plads

21.05.2015
Børne- og Ungdomsudvalget i Københavns Kommune har nu truffet beslutning om, hvordan byens fritidsinstitutioner skal organiseres.

Efter to høringsrunder med over 1.700 svar har Børne- og Ungdomsudvalget i Københavns Kommune nu truffet beslutning om, hvor byens fritidsinstitutioner skal ligge, og hvordan de skal organiseres. Fremover skal der være én fritidsinstitution tilknyttet hver skole.

Børne- og Ungdomsudvalget i Københavns Kommune har nu vedtaget en endelig plan for, hvilke fritidsinstitutioner og klubber, der fremover skal være en del af byens fritidstilbud for de 6-13-årige, og hvordan de skal organiseres. Hver skole skal fremover have én fritidsinstitution tilknyttet, og politikerne har nu sat navn på de adresser, der skal indgå i fritidsinstitutionen for hver enkelt skole. Politikerne har også besluttet om de skal organiseres som en KKFO, et kommunalt fritidshjem eller et selvejende fritidshjem. Derudover har udvalget vedtaget at samle en række af byens klubber for de 10-13årige i 19 fritidscentre spredt over hele byen. 

- Vores folkeskoler skal også i fremtiden have en høj kvalitet, og samtidig vil vi gerne give børnene meget mere sammenhæng mellem skolen og deres fritidstilbud. Folkeskolereformen betyder, at børnene nu tilbringer mere tid i skolen, derfor samler vi nu byens fritidstilbud i større enheder tæt på skolerne. På den måde reducerer vi udgifterne på mursten og administration og kan bruge pengene på dem, det handler om – børnene, siger børne- og Ungdomsborgmester Pia Allerslev.  

Planerne for de nye fritidsinstitutioner og fritidscentre har været i høring i to runder, og Børne- og Ungdomsforvaltningen har modtaget over 1700 høringssvar hovedsageligt fra de berørte institutioner, skoler, medarbejdere og forældre. 

- Der har været en enorm interesse for, hvordan fremtidens fritidstilbud i København skal se ud. Og det har betydet meget for os at få så mange ideer og forslag fra både børn, forældre og medarbejdere – dem, der kender vores fritidsinstitutioner og klubber allerbedst. Vi har gennemgået samtlige høringssvar, og selv om vi ikke kan imødekomme alle ønsker, så har vi nu fundet en bæredygtig model for fremtidens fritidstilbud i København, udtaler børne- og ungdomsborgmester Pia Allerslev. 

En del forældre har i høringen udtrykt bekymring for store institutioner og har efterspurgt muligheden for at bevare mindre afdelinger og satellitter. Politikerne har med denne plan besluttet, at mere end halvdelen af de nye fritidsinstitutioner skal ligge på mere end én adresse.

Yderligere oplysninger: 
Anni Lundqvist, pressechef, tlf. 25 26 41 63

Kontakt