Arkivnyhed - kan være forældet

Fremgang på de fleste sociale målepunkter

05.12.2013
Færre børn og unge bliver kriminelle, flere handicappede får en moderne bolig, og flere misbrugere kommer i behandling.

Det er nogle af resultaterne, når Socialforvaltningen gør status efter tre år med ti konkrete politiske pejlemærker.
Siden 2010 har Københavns kommune arbejdet efter ti sociale pejlemærker. Pejlemærkerne har fungeret som konkrete mål for, hvad politikerne gerne vil opnå i perioden.

Der er nu gjort endelig status for målene. Tre mål er opfyldt. Seks har givet fremskridt, men er ikke i mål, og på to områder er det gået tilbage.

Administrerende Direktør Anette Laigaard er samlet set godt tilfreds.

- Det er nogle meget ambitiøse mål, vi har arbejdet efter, og jeg er stolt af, at det er lykkedes at skabe så gode resultater. Jeg havde selvfølgelig gerne set, at der var fremgang over hele linjen, men socialt arbejde er svært og uforudsigeligt, og fremgang på otte ud af ti områder synes jeg faktisk er rigtigt flot.

Anette Laigaard peger samtidig på, at pejlemærkerne har været et godt arbejdsredskab for forvaltningen.

- Pejlemærkerne giver os en klar retning for arbejdet og tvinger os til hele tiden at spørge, om det vi gør, giver den bedste effekt for byens udsatte.

De 10 pejlemærker blev vedtaget af Socialudvalget i 2010 og løber frem til udgangen af 2013.

Læs den seneste status på pejlemærkerne fra april 2015