Arkivnyhed - kan være forældet

Fremgang i Borgercenter Handicap

08.05.2018
Den nye udviklingsplan, en grøn smiley og en temadrøftelse på et Socialudvalgsmøde peger på en positiv udvikling for Borgercenter Handicap.

Der er i de seneste år sket en stødt stigning i antallet af københavnere med handicap, der har brug for hjælp og støtte fra Københavns Kommune. 

Det har været med til at give Socialforvaltningen, og i særdeleshed Borgercenter Handicap, både økonomiske og driftsmæssige udfordringer bl.a. inden for sagsbehandling, medarbejderfastholdelse og borgerdialog. 

Socialudvalget godkendte derfor i slutningen af 2017 en udviklingsplan, der skulle imødekomme disse udfordringer. Udviklingsplanen var et af punkterne på Socialudvalgsmødet d. 18. april 2018. Her blev visionerne, udfordringerne og mulighederne på handicapområdet diskuteret.

”Vi har den seneste tid fokuseret på områder inden for vores arbejde, som vi kan udvikle og optimere for i endnu højere grad at imødekomme og hjælpe både københavnere med handicap men også vores eget personale og arbejdsmiljøet i Borgercenter Handicap”, siger Mette Boskov Vedsmand, der er borgercenterchef i Borgercenter Handicap.

Det målrettede arbejde, som blandt andet har bestået af kompetenceudvikling hos personalet og nye strategiske styringsredskaber til lederne, begynder også at betale sig.

Arbejdstilsynet giver grøn smiley til arbejdsmiljøet i Borgercenter Handicap

Arbejdsmiljøet er et område, der er blevet fokuseret meget på, siden udviklingsplanen så dagens lys. En høj personalegennemstrømning på myndighedsdelen i Borgercenter Handicap og mere kompetenceudvikling hos medarbejderne, hvoraf en stor del var nyansatte, var udfordringer, der skulle forbedres og udvikles for at opnå en højere trivsel blandt medarbejderne. 

Derfor er det også ekstra positivt, at Arbejdstilsynet i starten af april 2018 tildelte en grøn smiley til myndighedsområdet i Borgercenter Handicap. En smiley, der underbygger, at arbejdet med at forbedre trivslen i høj grad går i den rigtige retning. 

Borgercenterchef Mette Boskov Vedsmand glæder sig over den grønne smiley.

”Smileyen viser, at medarbejdere og ledere har samme forståelse af de udfordringer, som vi har haft med arbejdsmiljøet. Der er ikke tvivl om, at vi har et højt arbejdspres. Men ifølge tilsynet har vi styr på arbejdsmiljøet set i forhold til de vilkår, vi arbejder under,” siger hun. 

Borgerne inddrages mere

Foruden arbejdet med medarbejdertrivsel er en gennemgående indsats i udviklingsplanen at inddrage borgerne. 

Borgercenter Handicaps plan er at skabe mere dialog med borgerne – både i forbindelse med selve sagsbehandlingen og via årlige brugerundersøgelser, men også gennem muligheden for at komme med feedback på telefonen, når man som borger har talt med Borgercenter Handicap.

Ønsket er at samle så mange input som muligt fra borgerne for på dén måde at kunne videreudvikle og forbedre kontakten med borgerne. 

”Vores mål er selvfølgelig at skabe en så sammenhængende og meningsfuld sagsbehandling for borgeren som muligt. Så hvis vi kan blive klogere på borgerne ønsker og områder, hvor vi kan gøre tingene anderledes, tager vi imod de forslag med kyshånd”, slår Mette Boskov Vedsmand fast.

Et ønske om flere botilbudspladser og pædagoger på handicapområdet 

Ud over udviklingsplanens tiltag, har Socialudvalget også et ønske om at tilføre flere medarbejdere til myndighedsdelen af Borgercenter Handicap for på den måde at give mere tid til dialog med borgerne, mulighed for at overholde visse sagsbehandlingsfrister, som der i dag er en udfordring med, samt etablere mere sammenhængende sagsbehandling. 

Derudover ønsker Socialudvalget på sigt også at etablere flere botilbudspladser og ansætte flere pædagoger på tilbuddene. Borgerne skal i højere grad have tilbudt botilbudspladser, der opfylder deres behov. Udvalget ser også gerne, at der kommer flere pædagoger, der sammen med borgerne, skal bidrage til øget livskvalitet og selvstændighed. 

Disse øvrige ønsker fra Socialudvalget kan i høj grad være med til at understøtte målsætningerne i København Kommunes Handicappolitik 2018 – 2022.

 

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.