Arkivnyhed - kan være forældet

Frederiksholms kanal som promenade med opholdsrum

16.12.2015
Området langs Frederiksholms Kanal står over for en forvandling, så det bliver mere indbydende for københavnerne.

Området langs Frederiksholms Kanal står over for en forvandling, så det bliver mere indbydende for københavnerne, og hvor forbindelsen mellem Indre By og havnen samtidig forbedres.

Bedre plads og bedre opholdsmuligheder skal i fremtiden forvandle forløbet langs Frederiksholms Kanal. Parkeringspladserne langs vandet veksles til en promenade, hvor der bliver mulighed for at tage ophold på de ikoniske københavnerbænke ud til kanalen. Ønsket er at skabe et særligt område med fokus på mennesker. 

Bænke og rekreative muligheder erstatter parkeringspladser

For at skabe plads til københavnerbænke og kandelaberlamper nedlægger kommunen 80 parkeringspladser. Udregninger ud fra kommunens parkeringsopgørelse viser, at der stadig vil være plads til at parkere for beboerne i området, da belægningsprocenten er beregnet til at stige fra 75 % til 88 % i aftentimerne. For at tilgodese erhvervslivet og institutionerne i nærheden oprettes aflæsningspladser med tidsbegrænset parkering i dagtimerne og almindelig parkering i det øvrige tidsrum. 

I forbindelse med projektet har Teknik- og Miljøforvaltningen været i kontakt med beboere, lokaludvalg, institutioner, erhvervsdrivende og bådejere i området, som bredt bakker op om projektet.