Arkivnyhed - kan være forældet

Fra Valby Idrætspark til københavnernes idrætsby

04.03.2015
Valby Idrætspark skal nu videreudvikles med flere og bedre idrætsfaciliteter, erhverv og ca. 5.500 kvm kollegie- og ungdomsboliger.

- Min vision er, at Valby Idrætspark om få år bliver til en egentlig idrætsby for hele København, understreger overborgmester Frank Jensen.

En ny idrætsby med grønne områder, ungdomsboliger, erhverv og service - samt en gennemrenoveret Club Danmark Hal med nye omklædningsfaciliteter og flere boldbaner. Det er planen for udviklingen af Valby Idrætspark, som er Nordens største sammenhængende idrætsområde.

Ifølge den vedtagne lokalplan skal hele området mellem Ellebjergvej og Valby Parken have en omfattende overhaling. I kølvandet af de seneste års investeringer skal projektet lade visionen om at gøre Valby Idrætspark til hele Københavns idrætsby blive til virkelighed. Her skal der være plads og gode forhold for både bredde- og eliteidrætten.

- Vi giver nu eftertrykkeligt idrætslivet i Valby og hele København et kæmpe løft. At tænke i stor skala og at samle idrætsgrene, faciliteter, klubber og ungdomsboliger med erhverv og hotel i en helhed, vil føre mærkbare synergieffekter med sig. Det vil få flere borgere til at bruge området og placere sig der, siger overborgmester Frank Jensen (S).

I foråret 2014 vedtog Københavns Borgerrepræsentation den overordnede vision og rammerne for en ny lokalplan for området. Efter høringer og borgerinddragelse er lokalplanen blevet finpudset og nu har Borgerrepræsentationen altså vedtaget den endelige lokalplan.

- Med denne plan skaber vi endnu bedre muligheder for idrætten i København. På denne måde bruger vi igen det grønne byrum til at gøre København til verdens bedste by at leve i, siger teknik- og miljøborgmester Morten Kabell (Enh.).

Af konkrete initiativer er det allerede besluttet, at Club Danmark Hallen skal renoveres for 75 millioner. Der bliver desuden lagt op til mere byliv ved salg af grunde i området til blandt andet ungdomsboliger og erhverv. Og så er det forventningen, at flere idrætsorganisationer vil åbne lokalkontorer i området. 

København har allerede igennem flere år investeret massivt i Valby Idrætspark og området. Det er blandt andet sket med åbningen af Vandkulturhuset og renoveringen af Valby Hallen. 

Samlet er der over de senere år investeret mere end 295 millioner kroner.

Fakta

  • 70.000 kvm nybyggeri i området, blandt andet mulighed for flere klubfaciliteter, kontorer til idrætsorganisationer, hotel, erhverv i almindelighed og butik. Heraf op til 20.000 kvm butiksareal til særligt pladskrævende varer, samt mindre idrætsrelaterede butikker.
  • Ca. 5.500 kvm ungdoms-/kollegieboliger.
  • Bedre infrastruktur til, fra og i selve anlægget, bedre forhold for gående og cyklende.
  • Opgradering af Club Danmark Hallen med omklædningsrum. Flere mindre boldbaner.
  • Ca. 1.350 parkeringspladser (biler)
  • Ca. 2.500 cykel-parkeringspladser
  • Skabelse af ca. 1.500 arbejdspladser
  • Forventede skatteindtægter, når projektet er afsluttet og i drift: Ca. 15 mio. kr.
  • Tegnestuen Vandkunsten har stået for udarbejdelsen af skitseplanen for Valby Idrætspark.

Yderlige oplysninger

Pressemedarbejder, Overborgmesterens Sekretariat, Københavns Kommune, 
Line Lagoni Leonhard, tel.: 2999 4069; mail: AP5Y@okf.kk.dk

Projektansvarlig: Center for Byudvikling, Økonomiforvaltningen, Københavns Kommune,
Specialkonsulent Grith Kyrsted, tel.: 2053 1795; mail.: gky@okf.kk.dk