Arkivnyhed - kan være forældet

Forudgående høring om kommuneplantillæg for Ørkenfortet (Strandgade 7)

25.01.2018
Københavns Kommune ønsker at ændre kommuneplanens rammer for Ørkenfortet (Strandgade 7)

Københavns Kommune ønsker at ændre kommuneplanens rammer for lokalplanlægning for ejendommen på Ørkenfortet (Strandgade 7) med et kommuneplantillæg.

Formålet er at give mulighed for om- og tilbygning af den nuværende ejendom, så der efter grundejers ønske kan etableres hotel samt forbindelse mellem havnepromenaden og Knippelsbro.

I planprocessen ser Københavns Kommune følgende overordnede hovedspørgsmål, som der ønskes idéer og kommentarer til:

  • Hvilke forhold vil være væsentlige for de lokale beboere og Københavnerne generelt, når Ørkenfortet udvikles?
  • Hvorledes kan man sikre en bedre forbindelse mellem Knippelsbro og havnepromenaden?
  • Hvorledes kan man sikre en ordentlig overgang mellem Ørkenfortet og hhv. havnepromenaden, Torvegade og Strandgade?

 

Du kan naturligvis også komme med andre idéer og kommentarer, der forholder sig til udvikling af området.

Du kan komme med ideer og kommentarer til denne planlægning til den 22. februar 2018.

Giv dit svar på blivhoert.kk.dk

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.