Arkivnyhed - kan være forældet

Forudgående høring om område ved A.C. Meyers Vænge

22.01.2014
Forudgående høring om kommuneplantillæg for A.C. Meyers Vænge

Københavns Kommune overvejer at ændre kommuneplanens rammer for lokalplanlægning for A.C. Meyers Vænge med et kommuneplantillæg. Formålet er at give mulighed for en anden type anvendelse i området; boliger, undervisning, serviceerhverv mv., og kommunen vil i den anledning også at undersøge mulighederne for en højere bebyggelsesprocent, samt evt. højere bebyggelse.

Du kan komme med ideer og kommentarer til denne planlægning indtil den 16. februar 2014.

Læs mere på www.blivhoert.kk.dk