Arkivnyhed - kan være forældet

Forudgående høring om kommuneplantillæg for Urbanplanen Syd

22.01.2016
Kom med idéer og forslag til den kommende planlægning.

Københavns Kommune ønsker at ændre kommuneplanens rammer for lokalplanlægning for et område i den sydlige del af Urbanplanen. Formålet er at give mulighed for at etablere ny bebyggelse til boliger og butikker. Det skal bl.a. være med til at skabe et nyt kvarter ud mod Røde Mellemvej, der kan tiltrække nye besøgende og beboergrupper til området.

Du kan komme med ideer og kommentarer til planlægning indtil den 19. februar 2016.

Gå ind på siden www.blivhoert.kk.dk, hvor du også kan finde materialet til høringen.

I høringsperioden kan du også finde materialet på disse biblioteker:

  • Solvang Bibliotek
  • Hovedbiblioteket