Arkivnyhed - kan være forældet

Forudgående høring om kommuneplantillæg for ungdomsboliger

04.10.2013
  • ""
Forudgående høring om kommuneplantillæg for ungdomsboliger frem til den 1. november 2013.

Borgerrepræsentationen vedtog den 19. september 2013, at der skal udarbejdes et tillæg til Kommuneplan 2011, der skal lempe på de overordnede plankrav for ungdomsboliger.

Københavns Kommune vil gerne modtage ideer, forslag og bemærkninger til emnet, før kommunen påbegynder en egentlig planlægning (kommuneplantillæg).

En pjece er derfor i en forudgående høring fra den 4. oktober til den 1. november 2013. 

Du kan se pjecen om de overordnede tanker om området og hvilke hovedspørgsmål, der søges input til i høringsperioden, på:

Hovedbiblioteket, Krystalgade 15

Høringsportal BlivHørt

Desuden kan du skrive din mening og sende dine bemærkninger på BlivHørt og cbu@okf.kk.dk

Høringssvar kan også sendes til:
Københavns Kommune
Økonomiforvaltningen,
Center for Byudvikling
Rådhuset
1559 København V

Mærk kuverten ”Forudgående høring om Ungdomsboliger”.

Høringssvar skal være kommunen i hænde senest den 1. november 2013.