Arkivnyhed - kan være forældet

Forudgående høring om kommuneplantillæg for Sadolin-området

04.04.2014
Kom med ideer og kommentarer

Københavns Kommune overvejer at ændre kommuneplanens rammer for lokalplanlægning Sadolinområdet med et kommuneplantillæg. 

Formålet er at give mulighed for en anden type anvendelse i området; boliger, undervisning, serviceerhverv mv., og kommunen vil i den anledning også at undersøge mulighederne for en højere bebyggelsesprocent, samt evt. højere bebyggelse. 

Du kan komme med ideer og kommentarer til denne planlægning indtil den 30. april 2014 på blivhørt, hvor du kan se materialet.

Du kan indtil den 30. april 2014 også læse materialet på:

Hovedbiblioteket i Krystalgade 15 

Biblioteket i Jemtelandsgade

For yderligere oplysninger kan du kontakte Center for Byudvikling, Rådhuset, 1599 København V eller på tlf. 33 66 28 00