Arkivnyhed - kan være forældet

Forudgående høring om kommuneplantillæg for Gl. Køge Landevej Bymidte

22.01.2014
Forudgående høring om kommuneplantillæg for Gl. Køge Landevej Bymidte

Københavns Kommune planlægger at ændre kommuneplanens detailhandelsrammer for Gl. Køge Landevej Bymidte. Formålet er at muliggøre indretning af store udvalgsvarebutikker i stedet for butikker der alene forhandler særligt pladskrævende varer.

Københavns Kommune vil gerne modtage ideer, forslag og bemærkninger til emnet, før kommunen påbegynder en egentlig planlægning (kommuneplantillæg).

Høringssvar skal fremsendes senest 16. februar 2014.

Se mere på www.blivhoert.dk