Arkivnyhed - kan være forældet

Forsøg med delebiler på Vesterbro og Frederiksberg

31.03.2017
Pilotprojekt skal undersøge om delebiler, bycykler og kollektiv transport kan erstatte privaltbilen for nogle borgere.

Et pilotprojekt skal undersøge, om københavnere og frederiksbergborgere er klar til at skille sig af med privatbilen og i stedet benytte sig af delebiler, bycykler og kollektiv transport. Målet er at skaffe mere plads til byliv, mindske presset på parkeringspladser og fremme de grønne transportformer.

For nogle vil det nok føles som lidt af en aprilsnar at skille sig af med sin private bil, men for flere borgere fra Vesterbro og Frederiksberg er det netop, hvad der skal ske den 1. april. Flere har nemlig tilmeldt sig et pilotprojekt og sagt ja til, at privatbilen sendes på tre måneders ferie, og i stedet skal forsøgspersonerne klare sig med delebilsordninger, bycykler og kollektiv transport.

Hensigten er at undersøge, om storbyens beboere kan undvære privatbilen og dermed er parate til at ændre på de faste vaner. Er det tilfældet, kan presset på parkeringspladser i byen nemlig mindskes, ligesom nogle af de arealer, som i dag optages af parkeringspladser, kan veksles til rekreative områder til glæde for de lokale. Som en del af projektet laves almindelige parkeringspladser om til delebilspladser og bycykelpladser for at gøre det så problemfrit som muligt at undvære sin bil for en tid og forsøge sig med de pladsbesparende initiativer. Tanken er, at de gode alternativer skal være lige uden for folks hoveddør, så det dermed er oplagt at prøve kræfter med det grønne alternativ.

Bag forsøget står Region Hovedstaden, Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune, som sammen med BMW skal se nærmere på mulighederne for at veksle traditionelle parkeringspladser til delebilspladser, elbilspladser og byrum.

Pilotprojektet varer tre måneder. Formålet er at få viden om, hvordan byens rum kan benyttes bedst muligt til at fremme grøn mobilitet og reducere CO2 samtidig med, at fremkommeligheden forbedres.

Efter at pilotprojektet er afsluttet, vil dets effekter på adfærd, byrum og miljø blive evalueret af parterne bag projektet med inddragelse af gadens beboere. Hvis det i evalueringen vurderes, at projektet har fremmet grøn mobilitet og forbedret lokale byrum, kan modellen skaleres til at omfatte andre områder af byen. Derved bidrager det til CO2-reduktion og bedre byliv samtidig med, at mobiliteten og fremkommeligheden forbedres.

Projektet skydes i gang fra første april, og interesserede borgere har stadig mulighed for at høre mere om og deltage i projektet. Mere information findes på nymobilitet.dk. 

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.