Arkivnyhed - kan være forældet

Forslag til kommuneplantillæg for Søkvæsthuset sendes i høring

30.10.2017
Forslag til kommuneplantillæg for Søkvæsthuset er i høring frem til den 26. november 2017.

Borgerrepræsentationen vedtog den 12. oktober 2017 forslag til tillæg til Kommuneplan 2015 for Søkvæsthuset.

Forslaget til kommuneplantillæg skal muliggøre, at der kan etableres serviceerhverv og boliger i Søkvæsthuset og tilstødende bygninger.

Forslaget er i offentlig høring fra den 30. oktober til den 26. november 2017.

Du kan se planforslaget i høringsperioden på:

  • Hovedbiblioteket, Krystalgade 15
  • Christianshavns Bibliotek, Dronningensgade 53A

På kommunens hjemmeside kp15.kk.dk og høringsportalen BLIV HØRT kan du hente planforslaget. 

Desuden kan du skrive din mening og sende dine bemærkninger på BLIV HØRT og cbu@okf.kk.dk.

Høringssvar kan også sendes til:

Københavns Kommune
Økonomiforvaltningen,
Center for Byudvikling
Rådhuset
1559 København V

Mærk kuverten ”Søkvæsthuset”.

Høringssvar til planforslaget skal være kommunen i hænde senest den 26. november 2017.

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.