Arkivnyhed - kan være forældet

Forslag til kommuneplantillæg for Oliefabriksvej sendes i høring

31.08.2016
Planforslag for Oliefabriksvej er i høring frem til den 30. oktober 2016.

Borgerrepræsentationen vedtog forslag til tillæg til Kommuneplan 2015 den 25. august 2016.

Planforslaget skal muliggøre, at der kan placeres skæve boliger på Oliefabriksvej 2.

Planforslaget er i offentlig høring fra den 31. august til 30. oktober 2016.

Du kan se planforslaget i høringsperioden på:

  • Borgerservice Indre By, Nyrupsgade 1
  • Hovedbiblioteket, Krystalgade 15

kommunens hjemmeside og høringsportal BlivHørt kan du hente planforslaget. 

Desuden kan du skrive din mening og sende dine bemærkninger på BlivHørt og cbu@okf.kk.dk

Høringssvar kan også sendes til:

Københavns Kommune
Økonomiforvaltningen,
Center for Byudvikling
Rådhuset
1559 København V

Mærk kuverten ”Oliefabriksvej”.

Høringssvar til planforslaget skal være kommunen i hænde senest den 30. oktober 2016.

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.