Arkivnyhed - kan være forældet

Forslag til kommuneplantillæg for Butiksstørrelser i detailhandlen

07.06.2018
Forslag til kommuneplantillæg for Butiksstørrelser i detailhandlen er i høring frem til den 9. september 2018.

Borgerrepræsentationen vedtog forslag til tillæg til Kommuneplan 2015 den 31. maj 2018.

Formålet med det kommende kommuneplantillæg er at ændre Kommuneplan 2015’s butiksstørrelser inden for Planlovens nye rammer, mens andre forhold i detailhandelsrammerne, herunder afgrænsning af eller det samlede mulige detailhandelsareal i de enkelte rammer, ikke forventes at blive ændret. Eventuelle yderligere ændringer vil afvente den kommende revision af kommuneplanen, der forventes af ske i 2019.

Planforslaget er i offentlig høring fra den 7. juni til 9. september 2018.

Du kan se planforslaget i høringsperioden på:

Hovedbiblioteket, Krystalgade 15

kommunens hjemmeside og høringsportal BlivHørt kan du hente planforslaget.

Desuden kan du skrive din mening og sende dine bemærkninger på BlivHørt og cbu@okf.kk.dk

Høringssvar kan også sendes til:
Københavns Kommune
Økonomiforvaltningen,
Center for Byudvikling
Rådhuset
1559 København V

Mærk kuverten "Høring om Kommuneplantillæg for Butiksstørrelser".

Høringssvar til planforslaget skal være kommunen i hænde senest den 9. september 2018.

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.