Arkivnyhed - kan være forældet

Forslag til kommuneplantillæg for Almene Boliger i Serviceerhvervsområder

10.02.2017
Planforslag for Almene Boliger i Serviceerhvervsområder er i høring frem til den 17. april 2017.

Borgerrepræsentationen vedtog forslag til tillæg til Kommuneplan 2015 den 2. februar 2017.

Planforslaget skal muliggøre, at kommunen ved lokalplanlægning kan kræves almene boliger i områder udlagt til Serviceerhverv (S).

Planforslaget er i offentlig høring fra den 10. februar til 17. april 2017.

Du kan se planforslaget i høringsperioden på Hovedbiblioteket, Krystalgade 15.

På kommunens hjemmeside og høringsportal BlivHørt kan du hente planforslaget.

Desuden kan du skrive din mening og sende dine bemærkninger på BlivHørt og cbu@okf.kk.dk

Høringssvar kan også sendes til:
Københavns Kommune
Økonomiforvaltningen,
Center for Byudvikling
Rådhuset
1559 København V

Mærk kuverten ”Høring om Almene Boliger”.

Høringssvar til planforslaget skal være kommunen i hænde senest den 17. april 2017.

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.