Arkivnyhed - kan være forældet

Forslag til kommuneplantillæg om almene boliger

07.04.2015
Forslag til kommuneplantillæg for almene boliger er i høring frem til den 7. juni 2015.

Borgerrepræsentationen vedtog forslag til tillæg til Kommuneplan 2011 den 26. marts 2015.

Planforslaget skal muliggøre, at der kan stilles krav om op til 25 pct. almene boliger i visse lokalplaner.

Planforslaget er i offentlig høring fra den 7. april 2015 til den 7. juni 2015.

Du kan se planforslaget i høringsperioden på:Hovedbiblioteket, Krystalgade 15

På kommunens hjemmeside og høringsportal BlivHørt kan du hente planforslaget

Desuden kan du skrive din mening og sende dine bemærkninger på BlivHørt og cbu@okf.kk.dk

Høringssvar kan også sendes til:
Københavns Kommune
Økonomiforvaltningen,
Center for Byudvikling
Rådhuset
1559 København V

Mærk kuverten ”almene boliger”.

Høringssvar til planforslaget skal være kommunen i hænde senest den 7. juni 2015.