Arkivnyhed - kan være forældet

Forslag til kommuneplantillæg Hvide Kødby

04.03.2013
Forslag kommuneplantillæg med VVM-redegørelse og miljøvurdering for køleanlæg i Den Hvide Kødby

Planforslag for køleanlæg i Den Hvide Kødby er i høring indtil den 30. april 2013

Forslag kommuneplantillæg med VVM-redegørelse og miljøvurdering for køleanlæg i Den Hvide Kødby

Borgerrepræsentationen vedtog den 28. februar 2013
• Forslag kommuneplantillæg med VVM-redegørelse og miljøvurdering for køleanlæg i Den Hvide Kødby
• VVM-redegørelse for omlægning af køleanlægget med miljøvurdering

Planforslaget skal muliggøre, at der sker en omlægning af det ammoniakbaserede køleanlæg i Den Hvide Kødby. Omlægningen skal forbedre sikkerheden ved anlægget og derved bane vej for, at også mere følsomme aktiviteter kan finde sted i området. Der er foretaget en vurdering af virkningerne for miljøet ved omlægningen og en miljøvurdering af planforslaget. Samtidig med høringen af planforslaget fremlægges kommunens udkast til miljøgodkendelse af køleanlægget.
 
Planforslagene og miljørapporten er i offentlig høring fra den 4. marts 2013 til den 30. april 2013
 
Her kan du se materialet
Indtil den 30. april 2013 vil der være fremlagt et læseeksemplar af planforslaget, VVM-redegørelsen, miljøvurderingen samt kommunens udkast til miljøgodkendelse på:
• Hovedbiblioteket, Krystalgade 15
• Sydhavnen Bibliotek, Wagnersvej 19
• Vesterbro Bibliotek, Lyrskovgade 4 
 
På kommuneplanens hjemmeside og kommunens høringsportal kan du hente materialet
På hjemmesiderne kan du se og hente materialet, skrive din mening og sende dine bemærkninger.

Høringssvar kan også indsendes til:
Københavns Kommune
Økonomiforvaltningen
Center for Byudvikling
Rådhuset
1599 København V

Materialet kan fås ved henvendelse til samme adresse.

Bemærkninger til forslagene og miljørapporten skal være kommunen i hænde senest den 30. april 2013