Arkivnyhed - kan være forældet

Forslag til kommuneplantillæg for Folke Bernadottes Alle

30.08.2013
  • ""
Planforslag for Folke Bernadottes Alle 5-7 er i høring frem til d 30. oktober 2013.

Den 22. august vedtog Borgerrepræsentationen et forslag til tillæg til Kommuneplan 2011. 

Planforslaget skal muliggøre, at ejendommen Folke Bernadottes Alle 5-7, der hidtil har været anvendt til DSB’s kursusvirksomhed, kan sælges til en privat til samme eller lignende anvendelse. Det sikrer endvidere, at bygningshøjden er begrænset ti den nuværende højde.

Planforslaget er i offentlig høring fra den 30. august til 30. oktober 2013.

Du kan se planforslaget i høringsperioden på:

  • Borgerservice Indre By, Nyrupsgade 1
  • Hovedbiblioteket, Krystalgade 15

På kommunens høringsportal BlivHørt kan du hente planforslaget.

Desuden kan du skrive din mening og sende dine bemærkninger på BlivHørt og cbu@okf.kk.dk.

Høringssvar kan også sendes til:

Københavns Kommune
Økonomiforvaltningen
Center for Byudvikling
Rådhuset
1559 København V

Mærk kuverten "Folke Bernadottes Alle".

Høringssvar til planforslaget skal være kommunen i hænde senest den 30. oktober 2013.