Arkivnyhed - kan være forældet

Forslag til kommuneplantillæg for Bredgade 70-72

24.09.2013
  • ""
Forslag til kommuneplantillæg for Bredgade 70-72 er i høring frem til den 25. november 2013.

Borgerrepræsentationen vedtog forslag til tillæg til Kommuneplan 2011 den 19. september 2013.

Planforslaget skal muliggøre, at den fredede ejendom Bredgade 70-72 der hidtil har været anvendt til offentlig kontorvirksomhed, også kan anvendes til privat virksomhed.

Planforslaget er i offentlig høring fra den 25. september til den 25. november 2013.

Du kan se planforslaget i høringsperioden på:

Borgerservice Indre By, Nyrupsgade 1

Hovedbiblioteket, Krystalgade 15

På kommunens hjemmeside og høringsportal BlivHørt kan du hente planforslaget.

Desuden kan du skrive din mening og sende dine bemærkninger på BlivHørt og cbu@okf.kk.dk

Høringssvar kan også sendes til:
Københavns Kommune
Økonomiforvaltningen,
Center for Byudvikling
Rådhuset
1559 København V

Mærk kuverten ”Bredgade 70-72”.

Høringssvar til planforslaget skal være kommunen i hænde senest den 25. november 2013.