Arkivnyhed - kan være forældet

Forslag til kommuneplanstrategi 2014 – Den sammenhængende by - i høring indtil 12.10.2014

15.08.2014
Forslag til kommuneplanstrategi 2014 – Den sammenhængende by - i høring indtil 12.10.2014

Borgerrepræsentationen vedtog den 18. juni 2014

•  Forslag til kommuneplanstrategi 2014

København oplever i disse år en stærk befolkningsvækst og det forventes, at vi i 2025 vil være tæt på 670.000 københavnere. Kommuneplanstrategien gennemgår en række af de muligheder og udfordringer byen står over for og angiver spørgsmål, som skal undersøges frem mod Kommuneplan 15.

Kommuneplanstrategien er i offentlig høring fra den 15. august til den 12. oktober 2014

 

Borgermøde

Kommunen inviterer til workshop om strategien torsdag den 25. september 2014 kl. 15 – 17 på AAU i Sydhavn. Der vil endvidere blive afholdt et borgermøde om aftenen i løbet af høringsperioden. Denne dato vil blive annonceret senere.

Her kan du se materialet

Til og med den 12. oktober 2014 vil der være fremlagt et læseeksemplar af materialet på kommunens biblioteker og borgerservicecentre.

På planens hjemmeside og kommunens høringsportal kan du hente materialet.

www.blivhoert.dk kan du se og hente forslaget, skrive din mening og sende dine bemærkninger.
Dit høringssvar kan også indsendes til cbu@okf.kk.dk
Postadresse: Økonomiforvaltningen, Center for byudvikling, Københavns Rådhus, DK-1599 København V, tlf. 33 66 33 66.

Materialet kan fås ved henvendelse til samme adresse.

Dine bemærkninger til forslagene skal være kommunen i hænde senest den 12. oktober 2014