Arkivnyhed - kan være forældet

Forsinkelse af byggeriet af tre socialpsykiatriske botilbud

29.06.2015
Udflytningen fra det socialpsykiatriske botilbud på Granvej, der tidligere hed Ringbo, bliver forsinket indtil foråret 2017.

Byggeriet af de nye boliger, som beboerne fra det tidligere Ringbo skal flytte til, har været udfordret, dels af at en samarbejdspartner er gået konkurs og dels af fordyrelser, som følge af prisstigninger på offentligt byggeri.

Københavns Kommunes Borgerrepræsentation har ved et ekstraordinært møde fredag den 26. juni 2015 sikret, at byggeriet alligevel kan gennemføres. Der er tilført yderligere 40 mio. kr., som sikrer, at byggeriet nu kan gå i gang på trods af udfordringerne.

Socialudvalget besluttede i efteråret 2014 at opdele det socialpsykiatriske botilbud Ringbo i tre selvstændige botilbud svarende til de tre botilbud på hhv. Glasvej, Oliebladsgade og Robert Jacobsens vej, som Ringbos beboere skal flytte til, når de er bygget færdigt. Opdelingen skal bane vejen for mere specialiseret hjælp og støtte til beboerne. 

Det var meningen, at de nye boliger skulle være indflytningsklar i 2016, og at botilbuddene på Granvej - det tidligere Ringbo - i den forbindelse skulle lukke endeligt. 

Opdelingen og de overordnede planer for udflytning er uændrede, og udover forsinkelsen får ændringerne ikke betydning for de planer, der er lagt med den enkelte beboer. 

 

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.