Arkivnyhed - kan være forældet

Fornyelsen af Israels Plads bliver forsinket

20.12.2013
Fornyelsen af Israels Plads er fire måneder forsinket til juni 2014. Forsinkelsen skyldes problemer i projektets opstartsfase og andre forberedende arbejder.

Københavns Kommune er i gang med at forny den sydlige del af Israels Plads tættest på HC Ørstedsparken. Projektet vil give pladsen en bedre sammenhæng med parken og flere muligheder for aktiviteter og ophold.

Fornyelsen skulle have været færdig til februar, men er blevet forsinket på grund af udfordringer i projektets opstartsfase, blandt andet koordinering med arbejdet i P-kælderen og undersøgelser af mulighederne for at indbygge klimasikring i projektet. Det har desuden vist sig nødvendigt at foretage justeringer af anlægget undervejs som følge af uforudsete omstændigheder, bl.a. jordbundsforhold.

Københavns Kommune gør, i samarbejde med entreprenøren Barslund A/S, hvad der er muligt for at blive færdig med anlægsarbejdet så hurtigt og med så få gener som muligt.

’Det er rigtig ærgerligt, især for naboer, erhvervsliv og trafikanter, der skal leve med byggepladsen i længere tid. Og vi har al mulig forståelse for, at området er hårdt prøvet af mange anlægsarbejder. Men vi håber også, at alle stadig glæder sig til at fornyelsen er færdig til sommer.’ siger Jens Christian Zøfting-Larsen, Centerchef i Center for Anlæg, Københavns Kommune.

Københavns Kommune vil løbende orientere naboer og trafikanter om anlægsprojektet. Blandt andet vil det være muligt at tilmelde sig et nyhedsbrev på e-mail på kommunens hjemmeside.

Anlægsarbejdet indtil nu

På Israels Plads er der nu lavet forstærkninger af parkeringskælderens konstruktion samt membran og isolering af kælderen. 

Der er konstrueret to nye udsigtsposter, de såkaldte ”folder” ud mod Vendersgade og Ørstedsparken. Derudover er næsten alle træer plantet, boldburet er færdigt, og de første belægninger er etableret ved Vendersgade.

Arbejdet i den kommende tid

I den kommende tid vil forandringerne af pladsen blive mere synlige. Blandt andet starter arbejdet med at anlægge vandkunsten på pladsen, og granitbeklædningen af de to ”folder”, og derefter på resten af pladsen.

I Linnésgade starter arbejdet med belægning på kørebanen op til fortovskant. Fortovet bliver lavet senere. Bagefter kommer turen til Rømersgade.

Fakta om Israels Plads

 • Israels Plads er større end selve Rådhuspladsen og dermed Københavns største plads
 • Israels Plads er sammen med Tivoli, HC Ørstedsparken, Botanisk Have og Østre Anlæg en del af det gamle voldanlæg Fæstningsringen, rundt om København
 • Hovedidéen i fornyelsen af pladsen er at forbedre sammenhængen mellem pladsen, Torvehallerne og Ørstedsparken.  For at skabe en god overgang til Ørstedsparken er der skabt en mere direkte adgang til parken, enten via en trappe eller blot ved et enkelt trin fra plads til græsplæne
 • Når pladsen står færdig vil den byde på bl.a. boldbaner og bedre muligheder for ophold og aktiviteter

  Hen over pladsens anlægges en vandkunst der løber over pladsen og ender i et vandtrappe i parken. Der kommer vand til vandkunsten via regnvandsafledning fra de omkringliggende ejendommes hustage
 • Tilmelding til nyhedsbrev og info om projektet på: kk.dk/anlaegsprojekter > Pladser og ophold > Israels Plads

Fakta om byggearbejdet

 • Forberedende arbejder til den nye plads er nu afsluttet
 • Israels Plads bliver spærret af i hele perioden, mens vi bygger
 • Nyindretning af Israels Plads maj 2012 til medio 2014
 • Der vil være perioder med bl.a. støj og kørsel med f.eks. lastbiler, men de meget støjende arbejder er nu afsluttet.

Anlægsarbejderne overholder gældende regler for arbejdstider, på hverdage mellem kl. 7.00 – 19.00 samt hvis det er nødvendigt lørdage mellem kl. 8.00 og 17.00.

Trafikomlægninger

Linnésgade og Rømersgade er spærret indtil anlægsarbejdet er færdigt

Parkeringspladserne på gadeplan i Rømersgade og Linnésgade er blevet nedlagt permanent

Yderligere oplysningerHanne Gyberg, kommunikationskonsulent, 2147 5601, Hanne.Gyberg@tmf.kk.dk