Arkivnyhed - kan være forældet

Forlig om defekte gadelamper i København – nu bliver de repareret

28.09.2017
Københavns Kommune har indgået forlig med belysnings-leverandøren Eltel om 2.325 defekte LED-gadelamper, der blev leveret i 2012.

Forliget indebærer, at samtlige lamper bliver repareret og opgraderet til nutidig standard, og at Eltel skal betale erstatning til kommunen.

Københavns Kommune fik leveret den første generation af LED-gadelamper i 2012, men det har vist sig, at der var fejl på omkring halvdelen af de i alt 2.325 lamper. Nogle blinkede, nogle lyste kun halvt, og nogle lyste slet ikke. For at sikre en forsvarlig gadebelysning, der lever op til nutidige standarder, har kommunen derfor været nødt til at hænge andre lamper op på de mest kritiske steder som en midlertidig erstatning for de defekte LED-lamper.

Forliget indebærer, at Eltel i samarbejde med sin underleverandør skal tage de 2.325 lamper ned, reparere og opgradere de fejlramte komponenter til nutidig standard og sætte lamperne op igen. Dette skal ske inden for 20 uger, og dermed kan københavnerne se frem til, at al den defekte gadebelysning vil være bragt i orden senest i starten af februar.

'Denne sag har trukket ud alt for længe, men vi er tilfredse med det forlig, som nu er indgået, og som betyder, at alle gadelamper igen kommer til at lyse, som de skal. Vi beklager generne over for borgerne, men glæder os til at se fremad nu' siger centerchef i Teknik- og Miljøforvaltningen Steffen Rasmussen.

De defekte lamper hænger spredt ud over hele København. Reparationen af gadelamperne vil starte i Bispebjerg, hvorefter Eltel vil arbejde sig igennem København bydel for bydel.

Ud over at samtlige gadelamper skal efterses og repareres, skal Eltel betale erstatning til Københavns Kommune. Der er i øvrigt udstedt en ny garanti på lamperne.

Produktionsfejl hos underleverandør

Processen har trukket ud, fordi det tog lang tid at placere et ansvar mellem Eltel og Eltels underleverandør, som har leveret lamperne. Teknik- og Miljøforvaltningen har påtalt problemet over for leverandøren Eltel og bedt om at få udbedret fejlene i henhold til garantien. I juli 2016 stævnede Københavns Kommune Eltel. Stævningen og udfaldet af en såkaldt syn- og skønsproces har nu ført til, at der er indgået forlig mellem de to parter.

For at få afklaret årsagen til de fejlende armaturer, iværksatte Eltel i 2015 en syn- og skønsproces gennem Københavns Byret, hvor en uvildig fagkyndig besigtigede og vurderede armaturerne. Efter mere end et år blev det afgjort, at der var tale om en produktionsfejl fra Eltels underleverandør.

Problemerne med de defekte LED-lamper har ingen sammenhæng med kommunens senere indkøb af LED-lamper, der indgår i Københavns store belysningsplan, hvor knap 19.000 ud af byens 45.000 gadelamper samt 8.000 lysmaster er blevet udskiftet.

Se vedhæftet etapeplan for, hvornår der bliver udskiftet gadelamper i de forskellige bydele.

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.