Arkivnyhed - kan være forældet

Forkerte oplysninger om undersøgelser i Socialforvaltningen

23.02.2016
Socialtilsynet har noteret forskellige forhold på botilbudet Sundbygård, som man mener Socialforvaltningen skal være opmærksom på.

Det har blandt andet været omtalt i Dagbladet Politiken.

Det drejer sig bla. om trivsel og tryghed samt medarbejdernes tidsforbrug på dokumentation.

Tilsynsrapporten har ingen påbud (vilkår) til Sundbygård omkring trivsel og dokumentationskrav, men i forlængelse af bekymringerne har Socialforvaltningen alligevel iværksat en undersøgelse.

Intern undersøgelse af Sundbygård

Den interne undersøgelse handler blandt andet om de bekymringspunkter, som Socialtilsynet nævner i deres tilsynsrapport - herunder ensomhed, isolation og utryghed på botilbuddet.

Undersøgelsen skal også give et billede af Sundbygård som arbejdsplads, herunder arbejdsmiljø, sygefravær, personaleomsætning, arbejdsskadeanmeldelser og resultaterne fra trivselsundersøgelsen.

Formålet med undersøgelsen er at give et billede af den aktuelle situation på Sundbygård. Socialudvalget vil få forelagt resultaterne af den interne undersøgelse på et udvalgsmøde den 20. april 2016.

En anden undersøgelse i to spor

Dokumentation af borgernes hverdag og udvikling er afgørende for viden og læring, så vi løbende kan forbedre vores arbejde, og så borgerne oplever en tryg og givende hverdag. Men selvom dokumentation er afgørende, så kan mængden opleves som meget omfattende af medarbejderne.

Derfor blev Socialforvaltningen allerede i januar 2016 enig med de faglige organisationer om at sætte en undersøgelse i gang i to spor. Dels for at belyse dokumentationskravene og tidsforbruget generelt via stikprøver, og dels for at evaluere dokumentationsværktøjet ”Forandringskompasset”.

Politiken fordrejer

Dette arbejde, som Socialforvaltningen har besluttet at sætte i gang, har altså intet med den konkrete tilsynsrapport om Sundbygård at gøre, og der er absolut ikke tale om en kulegravning af Socialforvaltningen, som det fejlagtigt er fremgået af Dagbladet Politiken.

FAKTA

De to spor i undersøgelsen:

1) Stikprøveundersøgelse af dokumentationsarbejdet i Socialforvaltningen

Da de fleste dokumentationskrav er gældende for alle områder i Socialforvaltningen, har forvaltningen besluttet at lave en intern stikprøveundersøgelse af dokumentationskrav og tidsforbrug generelt set. Formålet er at afdække, om der er dokumentationspraksisser, der skal ændres, og om tidsforbruget evt. kan reduceres. Den interne stikprøve skal altså dække flere områder i forvaltningen og omfatter således ikke kun socialpsykiatrien.

2) Ekstern evaluering af dokumentationsværktøjet Forandringskompasset

Forandringskompasset er et redskab til at følge borgernes udvikling og effekten af den sociale indsats. Evalueringen skal bidrage til at øge gevinsten og værdien af arbejdet med Forandringskompasset samt lette dokumentationsopgaven ved at sikre sammenhæng med medarbejdernes øvrige dokumentations- og planlægningsarbejde.

Evalueringen sendes i miniudbud blandt de konsulentfirmaer, som Københavns Kommune har indkøbsaftaler med vedrørende konsulentydelser.

Resultaterne af undersøgelsens to spor bliver præsenteret for Socialudvalget før sommerferien 2016.

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.