Arkivnyhed - kan være forældet

Forenkling af model for mad på byens plejehjem

25.10.2017
Fremover vil ældre på byens plejehjem kunne vælge mellem to måltidsordninger. Den nye model skal sikre, at borgerne får den rette ernæring.

Hidtil har beboerne på byens plejehjem kunnet vælge mellem fire forskellige måltidsordninger. Muligheden for at kombinere dagens måltider på fire forskellige måder har imidlertid vist sig at have en række negative konsekvenser for beboerne.

De beboere, der har fravalgt måltider, har sværere ved at få opfyldt de ernæringsmæssige behov. Samtidig oplever personalet på byens plejehjem, at disse beboere kan have svært ved at huske, hvilke måltider de har valgt til og fra, og den enkelte beboer står ofte uden for det sociale samvær i spisesituationen, fordi han eller hun fx har valgt den varme frokost fra.

Derfor vil beboerne fra marts 2018 kun kunne vælge mellem to måltidskombinationer. Beboerne kan enten vælge en lille model, som består af en varm hovedret med en biret samt to mellemmåltider hver dag, eller en stor model med fuld dagskost hver dag.

Måltid

Pris i kr./dag (2018)

Varm hovedret inkl. biret og to mellemmåltider

52

Fuld dagskost

119

 

Håbet fra Sundheds- og Omsorgsudvalget er, at den nye model vil betyde, at flere beboere vælger den fulde dagskost. Det vil nemlig betyde, at de er sikret den rette ernæring, og at situationer, hvor beboerne har glemt, at de havde valgt et måltid fra, undgås.

Vil ikke få økonomiske konsekvenser for borgerne

For de beboere, der tidligere har valgt færre måltider i løbet af dagen, og som fremover vælger den fulde dagskost, vil ændringen betyde en mindre stigning i prisen.

Der er politisk fastsat et minimumsrådighedsbeløb, som den enkelte borger skal være sikret, efter alle udgifter til mad, bolig og service er betalt. For visse beboere vil det således betyde, at de har mulighed for at blive kompenseret for udgifterne ved at vælge den fulde dagskost, hvis beboernes rådighedsbeløb kommer for tæt på det vejledende minimum.

Den nye model for mad på byens plejehjem blev behandlet og vedtaget på det seneste møde i Sundheds- og Omsorgsudvalget. Modellen forventes at blive endeligt godkendt af Borgerrepræsentationen i januar 2018 og vil træde i kraft fra 1. marts 2018. Alle beboere på byens plejehjem vil blive orienteret om ændringen. 

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.