Arkivnyhed - kan være forældet

Forbedret hjemmeside til byggeansøgninger

20.06.2017
Københavnere, der ønsker at bygge, bliver nu mødt af en mere brugervenlig version af hjemmesiden, når de skal søge om byggetilladelse.

Optimeringen af hjemmesiden er sket på baggrund af en såkaldt brugerrejseundersøgelse, så hjemmesiden passer bedre til kundernes behov. 

Center for Bygninger i Københavns Teknik- og Miljøforvaltning behandler tusindvis af byggesager hvert år, og over 120.000 kunder benytter i forbindelse med deres byggeansøgning kommunens hjemmeside. Den digitale byggeansøgning blev imidlertid udpeget som et af de centrale områder, hvor der var behov for forbedringer, da forvaltningen i 2015 gennemførte en kundetilfredshedsundersøgelse på byggesagsområdet. Brugerne havde et klart behov for bedre og mere konkret vejledning på hjemmesiden. 

'Det er vigtigt for os, at borgerne oplever, at det er så nemt som muligt at få den rette vejledning fra os. Det kan bidrage til, at ansøgningsmaterialet bliver korrekt fra starten, hvilket sparer tid hos begge parter,' siger centerchef Steffen Jensen fra Teknik- og Miljøforvaltningen. 

Derfor er alt indhold, der handler om byggesager, nu blevet gennemgået og forbedret på baggrund af en grundig brugerundersøgelse og analyse, og en ny version af hjemmesiden er gået i luften, hvor det er lettere at få et overblik over ansøgningsprocessen og se, hvilke krav der stilles til ansøgningsmaterialet.

Eksempler og bruger-feedback skal forsat udvikle siden

Som noget nyt indeholder hjemmesiden nu også en mere detaljeret beskrivelse af en række typiske byggesager. Det er eksempelvis ombygning af køkken og bad, sammenlægning af lejligheder, tilbygning til enfamilieshus, etablering af restaurant og inddragelse af erhverv til beboelse.

Herudover er der kommet en grøn feedback-knap på alle sider, som giver brugerne let adgang til at give deres mening til kende og gøre opmærksom på evt. fejl og mangler. Denne feedback skal indgå i det løbende arbejde med at vedligeholde og videreudvikle hjemmesiden. 

'Vi bestræber os på hele tiden at blive bedre. Derfor er det vigtigt for os borgerne kan give feedback, når de er i gang med byggesagen' siger centerchef Steffen Jensen.

Ud over feed back på hjemmesiden er Center for Bygninger begyndt konsekvent at spørge alle, der får en byggetilladelse eller et afslag, om tilfredsheden med sagsbehandlingen. 

'Det skulle gerne give os et signal om, om de forbedringer vi laver, virker, eller hjælpe os med at finde de næste ting, der skal forbedres,' siger Steffen Jensen.
 

Nationale forbedringer på vej

Ud over at give de københavnske byggesagskunder en bedre betjening, skal den optimerede hjemmeside også danne grundlag for forbedringer i andre kommuner. Som følge af den nationale digitaliseringsstrategi indsendes alle byggeansøgninger i dag digitalt via den nationale portal Byg & Miljø (BOM), som ifølge kundetilfredshedsundersøgelsen heller ikke lever op til kundernes behov.

Københavns Kommune kan ikke redigere og forbedre direkte i BOM, men kommunens egen hjemmeside indeholder nu konkret hjælp og vejledning til, hvordan man bruger portalen. Samtidig er løsningen fra København formidlet videre til KOMBIT, der er ansvarlig for BOM. 

KOMBIT har taget godt imod Københavns resultater og har igangsat en proces, der skal forbedre brugervenligheden af BOM. Center for Bygninger i København er blevet formand for en tværkommunal arbejdsgruppe, som efter sommerferien kommer til at arbejde med at øge brugervenligheden i BOM med fokus på bedre tekster og bedre tegningsmateriale.

Fakta

  • Den optimerede hjemmeside gik i luften 12. juni 2017. Se mere på: www.kk.dk/byggetilladelse 
  • Undersøgelsen og analysen af hjemmesiden er sket via såkaldte brugerrejser. Brugerrejser er en systematisk og faktabaseret metode, der kan bruges til at forbedre brugervenlighed af digitale løsninger. Brugerrejseundersøgelser ser ikke kun på selve den tekniske løsning, men også på de led og kontaktpunkter, der går forud for og følger bagefter, at brugeren oplever et behov, til problemet er løst, og løsningen er fundet.
  • I 2016 modtog Center for Bygninger i København ca. 7.800 nye hovedbyggesager, og der var 120.000 besøg på de hjemmesider under kk.dk, som omhandler byggesager. Besøg er opgjort som antal gange, en bruger besøger en side. Tallet angiver altså ikke unikke besøgende og heller ikke antal sidevisninger (dvs. hvis man besøger flere sider, tæller man kun som ét besøg).

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.