Arkivnyhed - kan være forældet

Folkebad eller maker-city? Vinderne af idékonkurrence om Papirøen er kåret

29.05.2015
De fem vinderforslagene til en ny kultur- og fritidsfunktion på Papirøen blev i dag kåret på Københavns Rådhus.

Københavns Rådhus slog i dag dørene op til husets Festsal, da vinderne af idékonkurrencen om en ny kultur- og fritidsfunktion på Papirøen blev kåret.

”Det har været en fornøjelse at opleve så mange københavnere engagere sig i at udvikle ideer til et nyt spændende sted på Papirøen. Et sted, som alle kan få glæde af, og som kan styrke hele Københavns Havn”, siger overborgmester Frank Jensen (S). 

”Københavnerne har sendt et meget klart signal om, at vi skal udnytte Papirøens rekreative potentiale og unikke placering ved havnen maksimalt i den fremtidige udvikling af området. Idekonkurrencen er kun første skridt i udviklingen af området, og jeg ser frem til en fortsat god dialog med københavnerne i forbindelse med udarbejdelsen af en ny lokalplan for Papirøen,” siger teknik- og miljøborgmester Morten Kabell (EL). 

”Vi fik akkurat lige så mange spændende og fantastiske idéer ud af konkurrencen, som vi havde håbet på. Og det var et rigtig svært valg at finde de fem vindere. Så stor tak til alle, der deltog. Nu er det så op til os politikere i samarbejde med By & Havn at være lige så kreative i det videre arbejde,” siger kultur- og fritidsborgmester Carl Christian Ebbesen (DF).

Københavns Kommune har i alt modtaget 160 forslag fra københavnerne. Det blev fem kreative forslag, der nu skal give inspiration til den endelige beslutning om, hvilken kultur- og fritidsfunktion, der fremover skal lokke københavnere og turister fra nær og fjern til Papirøen:

 • Livet mellem kajerne: Et bykvarter med husbåde og aktivitetscenter
 • Københavns Maker-City: Et kraftcenter med kreative værksteder for den maker-kultur, der i disse år bliver mere og mere markant.
 • Bad, mad og perspektiv: Et oplevelsescentrum med tre kulturfunktioner: svømmebad, kunsthal og en madhal.
 • Papirøen Folkebadet: Et hævet folkebad med udsigt over Inderhavnen og en hal til arrangementer, street food mm.
 • Art Swim: Et kunstnerisk svømmebad i forbindelse med et center for international nutidskunst. 

De fem vinderforslag skal nu tjene til inspiration til den videre udvikling af den nye kultur- og fritidsfunktion. Funktionen skal etableres som del af det nye bykvarter på Christiansholm, som skal ses i sammenhæng med udviklingen af områderne på Dokøen, Arsenaløen og Grønlandske Handels Plads. 

Udviklingen sker som led i Københavns Kommunes overordnede vision for Københavns Havn fra 2013, som blandt andet handler om at få flere aktiviteter i havnen, bedre adgang til vandet for københavnerne og bedre ruter og forbindelser på tværs af havnen.  

For yderligere oplysninger:

 • Kontakt til overborgmester Frank Jensen via pressechef Rikke Egelund, tlf. 3147 9497.
 • Kontakt til teknik- og miljøborgmester Morten Kabell via pressechef Morten Rixen, tlf. 51 68 06 19.
 • Kontakt til kultur- og fritidsborgmester Carl Christian Ebbesen via pressekonsulent Hans Steen Andersen, tlf. 5135 7418.

Fakta

 • Idékonkurrencen løb fra d. 4. marts til 7. april 2015 og foregik på www.facebook.com/nychristiansholm. 
 • De fem vindere er:
  • Livet mellem kajerne: et bykvarter med husbåde og aktivitetscenter v. Andy Minchev.
  • Københavns Maker-City: Et kraftcenter med kreative værksteder for den maker-kultur, der i disse år bliver mere og mere markant – v. Christina Fleuron.
  • Bad, mad og perspektiv: Et oplevelsescentrum med tre kulturfunktioner: svømmebad, kunsthal og en madhal v. Anders Ojgaard.
  • Papirøen Folkebadet: Et hævet folkebad med udsigt over Inderhavnen og en hal til arrangementer, street food mm. v. JaJa Architects.
  • Art Swim: Et kunstnerisk svømmebad i forbindelse med et center for international nutidskunst - v. Copenhagen Contemporary, Anne Dorthe Vester.  
 • De fem bedste forslag er blevet præmieret med 10.000 kr. hver og vil fungere som inspiration til det videre arbejde. Valget af den endelige kultur- eller fritidsfunktion på Christiansholm vil ske senere i planlægningen og udviklingen af området. 
 • Der vil nu blive igangsat en proces hvor Københavns Kommune går i dialog med mulige interessenter og fonde for at komme tættere på en beslutning for, hvad den ny kultur- og fritidsfunktion på Christiansholm skal indeholde. 
 • Krav og kriterier: Dommerkomiteen har udvalgt de bedste ideer ud fra tre kriterier:
  • Originalitet. Der skal være tale om en kultur- og fritidsfunktion, som bygger på en god og original ide.
  • Til glæde for mange. Mange københavnere og byens gæster skal have glæde af funktionen.
  • Helheden. Kultur- eller fritidsfunktionen skal passe godt til det unikke sted i Inderhavnen med stort byliv, og den skal spille godt sammen med de ting, som sker lige omkring.
  • Dommerpanel i idékonkurrencen: Overborgmester Frank Jensen, teknik- og miljøborgmester Morten Kabell og kultur- og fritidsborgmester, Carl Christian Ebbesen.

Udvikling af området

 • Samtidig med den nye kultur- eller fritidsfunktion skal området omkring Christiansholm, Dokøen, Arsenaløen og Grønlandske Handels Plads byudvikles i samarbejde mellem kommunen, grundejerne i området og københavnerne. 
 • Derfor har Københavns Kommune udover idékonkurrencen afholdt en indledende høring, hvor borgere, lokaludvalg og interessenter er kommet med ideer til, hvordan de fire delområder og området som helhed skal udvikles. Høringen fandt sted fra d. 2. marts til 7. april 2015. 
 • I kølvandet på høringen udarbejdes en startredegørelse, som bliver politisk behandlet i juni 2015. By og Havn udskriver en arkitektkonkurrence, som løber fra juni til september, og herefter vil der bliver udarbejdet en lokalplan. 
 • De fire øområder i Inderhavnen udgør nogle af de ældste områder i København og ligger centralt i havneløbet mellem en række af Københavns store kulturinstitutioner. Når Inderhavnsbroen står færdig, vil området blive endnu mere tilgængeligt for københavnerne. 
 • Grundejerne i området er:
  • Grønlandske Handels Plads: Styrelsen for Slotte- og Kulturejendomme
  • Arsenaløen: Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse
  • Dokøen: A.P.Møller Fonden
  • Christiansholm: By & Havn.