Arkivnyhed - kan være forældet

FOKUS på kvalitetsniveauet i kommunens sagsbehandling

18.05.2018
  • " "
Kommunens forvaltninger kommer overordnet set godt ud af Borgerrådgiverens netop offentliggjorte evaluering, FOKUS.

FOKUS er Borgerrådgiverens evaluering af Københavns Kommunes forvaltningers indsat for at forbedre sagsbehandlingen og borgerbetjeningen.

Formålet er at give den politiske ledelse et overblik over kvaliteten i hver af de 7 forvaltningers indsats, og i år er tilbagemeldingen, at det overordnet set ser godt ud, og at også de forvaltninger, der kom dårligst ud af den seneste evaluering i 2015, klarer sig bedre.

I de enkelte forvaltninger og på tværs af kommunen viser en sammenligning af evalueringen i 2013 og nu klare forbedringer.

Der er ingen tvivl om, at det, at forvaltningerne skal forholde sig til denne evaluering og har gjort det over flere år, er en medvirkende årsag til, at kommunens forvaltninger i dag er bedre rustet til at samle op, hvor kvaliteten ikke er i orden, og også mere konsekvent og systematisk forholder sig til kvalitetsniveauet i sagsbehandlingen, siger borgerrådgiver Johan Busse.

FOKUS er en evaluering af, hvordan forvaltningerne arbejder med at styrke borgernes retssikkerhed og forbedre borgerbetjeningen, og om indsatserne er egnet til at skabe forbedringer. FOKUS siger noget om potentialet for læring og forbedring, men ikke noget om hvorvidt potentialet er udnyttet og implementeret i den daglige drift eller om indsatsernes faktiske effekt. Her er Borgerrådgiverens Beretning og Borgerrådgiverens generelle tilsynsvirksomhed relevante kilder.
______________________________________________

FOKUS blev besluttet af Borgerrepræsentationen i 2013 bl.a. på baggrund af konstateringen i Borgerrådgiverens Beretning 2012 af, at Borgerrådgiveren igennem flere år havde set flere sager med fejl og lange sagsbehandlingstider end sager uden.

Første evaluering blev gennemført i 2013. Rapporterne for evalueringen i henholdsvis 2013, 2015 og 2017 er offentliggjort på Borgerrådgiverens hjemmeside.

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.