Arkivnyhed - kan være forældet

Fogeden banker mest på hos enlige mænd

08.02.2013
Enlige mænd er i størst risiko for at blive smidt ud af deres lejebolig.

Det er en af konklusionerne i SFIs rapport om udsættelser, der blev debatteret på Socialudvalgsmødet i går.

Antallet af borgere, der bliver smidt af deres lejebolig er steget stødt, siden tallet for første gang blev opgjort i 2002. Stigningen fik SFI til at undersøge, hvad der kendetegner dem, der bliver smidt ud af deres bolig, og hvilke konsekvenser udsættelserne har. Den nye viden blev i december præsenteret i rapporten ”Når fogeden banker på”. 

I 2010 var der 4.410 såkaldt effektive udsættelser. Det vil sige udsættelser, hvor fogeden er involveret. Det er mere end dobbelt så mange som i 2002. Først i 2012 knækkede kurven, og tallet begyndte at falde igen. 

Flertallet af de udsatte er enlige mænd. Og gruppen af enlige mænd er samtidig den gruppe, der er vokset mest i undersøgelsens periode. SFI skønner at ca. 18 % af de udsatte er hjemløse et år efter udsættelsen.

Socialforvaltningen igangsatte i 2012 en række initiativer for at forhindre at folk blev udsat fra deres bolig. Der er blandt andet blevet etableret et systematisk samarbejde med Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, så man bedre kan opsøge borgere med risiko for at miste deres indtægt og dermed deres bolig. Der er også ansat en række boligrådgivere, som skal rådgive lejere, der har fået varsel om udsættelse. 

SFIs undersøgelse dækker årene 2002-2010. Ifølge tal fra Domstolsstyrelsen har antallet af udsættelser i Københavns Kommune været faldende i 1. halvår 2012. Socialforvaltningen forventer at have tal for hele 2012 omkring 1. april 2013.

SFIs rapport - Når fogeden banker på

Indstilling til Socialudvalget om SFIs rapport