Arkivnyhed - kan være forældet

Første spadestik for ny Amagerbrogade nærmer sig

10.05.2016
Amagerbrogades nye udtryk skal skabe bedre vilkår for byliv og handelsliv og bedre plads til de bløde trafikanter.

Amagerbrogade skal være en pulserende åre, men det skal ikke være bilerne, der dominerer, som det er tilfældet i dag. 

Ændringerne i indretningen af de første to etaper af Amagerbrogade vil skabe flere brede fortove med opholdsplader og mere plads til café- og handelsliv. Samtidig udvides cykelstierne til bredder på mellem 2,2-3 meter, og der etableres også bedre cykelparkering i gaden. 

En del af den nødvendige plads til forbedringerne tages fra biltrafikken. Ønsket er at fjerne den gennemkørende og derfor unødvendige biltrafik, og beregninger viser, at der kan forventes et fald i biltrafikken på mellem 10 og 30 pct., når alle tiltag er ført ud i livet. Flere steder vil bilisterne opleve at holde bag en holdende bus, hvor de i dag kan smutte udenom, fordi der i øjeblikket er busbaner. Dermed bliver busserne stadig prioriteret højt og bliver ikke sat bag bilerne, når de holder for at samle passagerer op. 

I forbindelse med omlægningen af Amagerbrogade etableres også flere fremrykkede perroner i forbindelse med busstoppesteder for at skabe bedre tryghed for buspassagererne ved ind- og udstigning og færre konflikter mellem buspassagerer og cyklende. I sidegaderne nær Amagerbrogade etableres korttidsparkering med henblik på de handlende. 

Som det højeste sted på Amager udgør Amagerbrogade en central del af skybrudssikringen på Amager og er i den forbindelse udpeget som skybrudsvej. Skybrudsprojektet etableres samtidig med anlægsprojektet og skal på sigt være med til at sikre 3000-3500 indbyggere mod skybrud, og skybrudssikringen skal også komme amagerkanerne til gode i hverdagen.

Arbejdet med at anlægge den nye Amagerbrogade går efter planen i gang til april 2017 og gaden vil stå klar til indvielse i december 2018.

Samlet set er der afsat 108,4 mio. kr. til anlægsarbejderne. Finansieringen til den sidste etape af Amagerbrogade skal findes i forbindelse med kommende budgetforhandlinger. 

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.