Arkivnyhed - kan være forældet

Første skridt til omdannelse af Vesterport er taget

07.02.2017
Et flertal i Teknik- og Miljøudvalget har sagt god for at fortsætte med planerne om nybyggeri over en del af Vesterports banegrav.

Siden visionerne for en ombygning af Vesterport blev offentligt kendte for en uge siden, har debatten fyldt meget. Skal Palads rives ned, skal der opføres højhuse omkring Vesterport? Skal København have en udendørs biograf? Tilhængere og modstandere har brugt både traditionelle og sociale medier for at blive hørt, og mange ord er i den forbindelse blevet sagt på meget kort tid. Mandag den 6. februar skulle Teknik- og Miljøudvalget så tage stilling til, om man skulle give grønt lys til at arbejde videre med projektet, som indtil videre kun er meget overordnet beskrevet. Og et enstemmigt udvalg gav grønt lys til, at Teknik- og Miljøforvaltningen sammen med gruppen bag forslaget kan arbejde videre med at konkretisere visionerne. Dog med et fokus på flere detaljer, forklarer teknik- og miljøborgmester Morten Kabell (EL):

- Den store debat har understreget, at vi skal være særligt opmærksomme på, hvad sådan et projekt kan gøre ved området på godt og ondt. Vi har behov for at udvikle byen, men det skal selvfølgelig ikke ske for hver en pris. Derfor er det vigtigt, at et potentielt projekt bliver passet ind i den eksisterende by og giver noget tilbage til københavnerne. Vi kommer kun til at sige ja til et projekt, hvis det vil fungere med det omkringliggende København, siger Morten Kabell.

Med til godkendelsen af det videre arbejde med projektet hører, at bygherre og forvaltningerne blandt andet skal være opmærksom på trafikale forandringer, bygningsmassens volume, flere boliger, ordentlige byrum og mere grønt.

Forslaget består af en karréstruktur med tre tårne og et gårdrum med åbent kig til banegraven samt en selvstændig tårnbygning nord for broen Vandværksviadukten. Stueetagerne foreslås anvendt til udadvendte funktioner. Karréen foreslås opført i 24 m højde og de fire tårne i en højde på 50-100 m. Forslaget rummer samlet 75.000-81.000 etagemeter og en bebyggelsesprocent på 400-430. 

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.