Arkivnyhed - kan være forældet

Flintholm Station med markant flere passagerer og øget brugertilfredshed

04.03.2015
En målrettet investering på 50 mio. kroner og en betydelig borgerinddragelse har givet pote.

40 % flere passagerer i busserne, 6 % flere passagerer i metroen, ca. 2 % flere S-togspassagerer og et øget antal buslinjer ved stationen har styrket Flintholm som et af Københavns vigtigste trafikknude-punkter. 

Antallet af buslinjer til og fra Flintholm Station er steget fra fire til syv, antallet af busafgange er øget væsentligt, og passagerforholdene er blevet stærkt forbedret. Samtidig er busfremkommeligheden forbedret på en række strækninger i Vanløse: 

Flintholm Station er en succeshistorie og et bevis på, at målrettede investeringer i kollektiv trafik får flere borgere til at bruge bus, metro og S-tog. Det kan gavne miljøet, mindske spildtid i bilkøer og gøre København mere fremkommelig. 

Overborgmester Frank Jensen er da også stolt over resultaterne:

– Jeg er meget glad for, at vores investeringer på og omkring Flintholm Station allerede har givet så flotte resultater med mange flere passagerer. Vi arbejder hver dag for at gøre det nemmere for både københavnerne og de mange pendlere at komme rundt i byen, og det er det her projekt et fornemt eksempel på, siger overborgmester Frank Jensen, der har ansvaret for busser og metro i København.

– Vi tog fra start borgerne med på råd, og det har medvirket til, at vi har fået mest muligt ud af investeringerne til gavn for en god og effektiv kollektiv trafik i vores by. Det forbedrer fremkommeligheden og gør byen endnu bedre at bo og arbejde i, påpeger han. 

Tydelige tal
Investeringen på 50 millioner kroner fra 2010-2014 i forbedringer af adgangs-forhold for busser og passagerer, trafikinformation og venteforholdene på Flintholm Station, samt tilpasninger af lyskryds til busdriften i nærheden, har givet pote. 

Både antallet af passagerer og passagerernes tilfredshed med forholdene på stationen er steget betydeligt efter forbedringerne er trådt i kraft. 

  • Flere passagerer: ca. 40 % flere buspassagerer, 6 % flere metropassagerer og 2 % flere S-togspassagerer på Flintholm Station.
  • Øget tilfredshed: På en skala fra 1 til 5, hvor  5 er bedst, er
    • passagernes tilfredshed med skiftevejene mellem bus og selve stationen steget fra 3,9 til 4,1. 
    • tilfredsheden med busbetjeningen af stationen steget fra 3,3 til 4,0. 
    • tilfredsheden med venteforholdene steget fra 2,2 til 3,8.

På grund af forbedret trafikregulering ved lyskrydsene i Vanløse kommer busserne hurtigere til og fra Flintholm Station.

Fakta
Flintholm Station er et centralt trafikknudepunkt med både S-tog, metro og bus. Der har derfor været et stort potentiale for at tiltrække flere passagerer. 

Flintholm Station blev derfor som en del af Københavns Kommunes Budget 2010 udpeget som et forsøgsprojekt under det såkaldte Bynet 2018, der handler om at forbedre og tilpasse busbetjeningen i København. 

Formålet har været at tiltrække flere passagerer til stationen og få flere til at bruge den kollektive trafik. Midlerne er flere busser, højere rejsehastighed og bedre skifteforhold.

I Budget 2010 blev der afsat i alt 107,5 mio. kr. til Bynet 2018 i perioden 2010-2014. Projektet Flintholm Station er en del af det samlede projekt. Andre projekter omhandler ”Den Kvikke Vej” med selvstændige busbaner ved Nørre Campus, der åbnede i sommeren 2014 og busfremkommelighed på Frederikssundsvej, der er under opstart.

Transportministeriet bidrager til projekterne via puljer til bedre busfremkommelig-hed og passagerinformation. Til projektet ved Flintholm Station har Transportministeriet bidraget med 7 mio. kr.

Yderligere oplysninger om Flintholm Station:  

Specialkonsulent Jacob Lundgaard
Center for Byudvikling
Økonomiforvaltningen
Københavns Kommune
@: jlg@okf.kk.dk
Tlf.: 21 51 39 80