Arkivnyhed - kan være forældet

Flertal kræver døgnbemandet tilsyn med metrobyggeri

04.06.2013
Metroselskabet har anmodet staten og kommunerne København og Frederiksberg om længere arbejdstid på metrobyggepladserne.

Samtidig vil selskabet forsøge at reducere støjen. Et flertal i Borgerrepræsentationen i København bestående af Socialdemokraterne, SF, Enhedslisten, Det Radikale Venstre, Venstre og Liberal Alliance har sent fredag eftermiddag indgået en politisk aftale, der tillader udvidet arbejdstid. Til gengæld skal der være døgnbemandet miljøtilsyn af metrobyggepladserne, bedre offentligt tilgængelige støjmålinger samt styrket vejledning til beboerne. Hertil kommer en pulje på minimum 20 millioner kroner, der blandt andet skal sikre hotelværelser eller andre aflastningstilbud til de hårdest ramte naboer.

Det er Ekspropriationskommissionen, der fastlægger eventuel kompensation og erstatning til de hårdest ramte naboer. Men partierne bag aftalen ønsker, at der sikres yderlige kompensationsmuligheder.

Blandt elementer i aftalen er:

 • Ejerne bag selskabet skal sikre, at der afsættes en pulje på minimum 20 millioner kroner til blandt andet aflastningstilbud til de hårdest ramte beboere. Pengene kommer oveni eventuelle erstatninger og eventuel ekspropriation af boliger fra Ekspropriationskommissionen.
 • Der skal være døgnbemandet miljøtilsyn af metrobyggepladserne, offentligt tilgængelige støjmålinger samt styrket vejledning til beboerne. Det kommunale miljøtilsyn styrkes med en bevilling på i alt seks millioner kroner i 2013 og 2014.
 • Teknik- og Miljøforvaltningen skal gøre det helt klart i tilladelserne til hver enkelt byggeplads, at miljømyndigheden kan stoppe arbejdet med øjeblikkelig virkning, hvis de tilladte grænseværdier og arbejdstider overskrides.
 • Metroselskabet skal via sin hjemmeside offentliggøre løbende monitorering af støj, så beboerne kan følge med i om støjgrænserne overholdes. Hertil kommer webcams på byggepladserne i det omfang, det er muligt.
 • Metroselskabet må ikke tage hul på den udvidede arbejdstid før Ekspropriationskommissionen har truffet principbeslutning om kompensationsniveauet til de berørte beboere. 

Læs hele aftalen her.

Overborgmester Frank Jensen (S) er glad for, at et markant flertal i Borgerrepræsentationen har indgået en politisk aftale:

’Vi vil sætte ind med døgnbemandet miljøtilsyn for at sikre, at Metroselskabet mindsker støjen som lovet. Men uanset hvad, så er aften- og natarbejde selvfølgelig en stor belastning for naboerne.  Derfor sikrer vi også ekstra penge til hotelværelser eller andre aflastningstilbud til de mest belastede naboer. Jeg har en meget klar forventning om, at metroen står klar til tiden og til prisen, når vi siger ja til udvidet arbejdstid. Cityringen er helt afgørende for, at trafikken kan fungere i et København, der vokser med 10.000 borgere om året.’

Teknik- og miljøborgmester Ayfer Baykal (SF):

’Vi styrker nu tilsynet med byggepladserne, hvor både ny teknologi og mere bemanding skal give miljømyndigheden bedre muligheder for at kontrollere, at støjniveau og arbejdstider bliver overholdt. Samtidig gør vi det klart, at overskridelser i yderste konsekvens medfører en lukning af byggepladserne. Samtidig er der signaleret politisk vilje til at skabe aflastningsmuligheder for de naboer, hvis ikke Ekspropriationskommissionens afgørelser sikrer alle naboer i fornødent omfang.’

Teknik- og miljøordfører Morten Kabell fra Enhedslisten:

’Støj er en stor belastning for københavnerne. Derfor har det været afgørende for mig og Enhedslisten at begrænse metroens gener mest muligt og at sikre, at kommunen fører det strengest mulige tilsyn med selskabet og dets entreprenører. Aftalen styrker miljøtilsynet og giver det reel magt til at trykke på stopknappen, hvis støjgrænser eller tidsrammer ikke overholdes. Derfor tilslutter vi os aftalen.’

Beskæftigelses- og integrationsborgmester Anna Mee Allerslev (RV):

’Det har været afgørende for os, at vi både kan færdigøre metroen til tiden og samtidig sikre naboerne ordentlige forhold. Derfor har vi bl.a. lagt vægt på en ordentlig hjælpe-pulje, døgnvagt og strammere og mere intensive kontrolforanstaltninger, herunder sanktioner hvis de ikke følges. Vi skal både have metro og ordentlige byggeforhold i København.’*

Gruppeformand for Venstre Flemming Steen Munch:

’Man hverken kan eller skal stoppe et så fremskredent projekt. Vi har hele tiden vidst, at det ville betyde ulemper for naboerne. Aftalen fjerner ikke ulemperne, men den kan være med til at gøre livet lettere for naboerne.’

Gruppeformand for Liberal Alliance Lars Berg Dueholm:

’Cityringen er et ekstremt vigtigt projekt for København. Vi håber, at vi med denne aftale har fundet den rigtige balance mellem hensynet til byggeriet og naboernes berettigede krav på at kunne få dagligdagen til at fungere.’

Kontakt

 • Overborgmester Frank Jensen (S), Pressechef Jakob Elkjær: 28 10 48 98
 • Teknik- og miljøborgmester Ayfer Baykal (SF), Pressechef Morten Rixen: 51 68 06 19
 • Beskæftigelses- og integrationsborgmester Anna Mee Allerslev (RV), Pressechef Ole Larsen: 40 46 16 68
 • Morten Kabell, teknik- og miljøordfører for Enhedslisten: 27 10 02 92
 • Gruppeformand for Venstre Flemming Steen Munch: 24 69 28 52
 • Gruppeformand for Liberal Alliance Lars Berg Dueholm: 30 80 97 07