Arkivnyhed - kan være forældet

Flere støjvagter på gaden i København

04.04.2017
Københavns Kommune har fået flere støjvagter, så nu bliver nattelivstelefonen udvidet, og den opsøgende støjkontrol bliver intensiveret.

Københavnerne har de seneste år klaget mere og mere over larm i byen. Både over larm i dagtimerne fra gademusikanter, udendørsarrangementer og restauranternes udeservering – og især over larm, uro og affald fra festende unge mennesker i aften- og nattetimerne. Derfor er støjkorpset i Teknik- og Miljøforvaltningen fra dette forår blevet udvidet med henblik på at styrket tilsynet med natteliv og byliv.  

Med start torsdag d. 6. april begynder nattelivsvagten også at køre ud torsdag aften/nat ud over fredag og lørdag. Og fra juli bliver nattelivsvagten bemandet alle ugens dage. Samtidig bliver det øvrige tilsynsarbejde også styrket, idet støjvagterne generelt vil være mere opsøgende i kontrollen med, at vilkårene for udendørs arrangementer, gadesalg og cykeltaxaer bliver overholdt. Fx har støjvagterne forud for sommersæsonen kontaktet restaurationer med tilladelse til udeservering, hvor der i 2016 blev observeret overskridelser af vilkårene og gjort dem klart, hvilke regler der gælder. 

”Vi har nogle helt klare regler for restauratører, arrangører og andre, der på forskellig vis er med til at skabe støj i byen, og vores støjvagter er meget effektive og kan tage aktion med det samme, når de kommer ud. Med det ekstra mandskab, vi nu har fået mulighed for at ansætte, kan vi sætte ind flere steder og være endnu mere til stede i byen. Samtidig gør vi ekstra meget ud af på forhånd at tydeliggøre for restauratører og arrangører, hvilke regler de skal overholde, og hvad de selv skal gøre for at begrænse støjen,” siger Rikke Hvelplund, der er centerchef i Teknik- og Miljøforvaltningen. 

Ud over at ansætte flere støjvagter, har forvaltningen også igangsat en række andre initiativer, der skal nedbringe den generende støj i byen. Blandt andet er der vedtaget en ny forskrift for musikarrangementer, som lægger loft over antallet af arrangementer, varigheden og sluttidspunkt samt lydniveau. Forskriften beskriver desuden, at naboer skal orienteres, og hvordan der må holdes lydprøver. 

”Vi arbejder på tværs i forvaltningen og sammen med øvrige parter om at få dæmpet støjen i København. De københavnere, der oplever generne, peger jo både på fx gademusikanter og andre musikarrangementer i dagstimerne og så på larm, uro og affald fra festende unge mennesker om natten. For dem er det en all round-belastning, og derfor sætter vi også ind på alle de fronter, der ligger på kommunens område. Fx også med ekstra renhold, mobile toiletter og trafikomlægninger,” fortæller Rikke Hvelplund. 

Udvidelsen af nattelivsvagten til at omfatte torsdag var i første omgang planlagt til at kun at køre hen over sommeren, men Borgerrepræsentationen har netop afsat en ekstra million kroner til at øge bemandingen yderligere. Dette betyder, at nattelivsvagten fra juli vil blive bemandet alle ugens dage i resten af 2017. 

Nattelivsvagten kan ikke behandle klager om almindelig gadeuorden – her er det politiet, der er den rette myndighed – men støjvagterne rykker ud, hvis de får henvendelser om larm fra restaurationer, hvis der er udendørs arrangementer, hvor arrangørerne overskrider de tilladte støjgrænser, eller hvis der er fortovscafeer med udeservering, der ikke er ophørt og ryddet op til tiden.

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.