Arkivnyhed - kan være forældet

Flere skæve boliger på Toften

05.09.2014
De ti skæve boliger på Toften i Brønshøj bliver suppleret med yderligere fem boliger. Det besluttede Socialudvalget på deres møde i onsdags

Skæve boliger er beregnet til hjemløse og særligt udsatte borgere, som har svært ved at indpasse sig og bo i almindelige boliger. I de skæve boliger får de deres egen bolig, men får samtidig hjælp til af en social vicevært.

Viceværten støtter den enkelte beboer i hverdagen, og bidrager til løse konflikter mellem beboerne og mellem beboerne og naboerne. Samtidig fungerer viceværten som brobygger til kommunens andre tilbud.

De ti eksisterende boliger på Toften blev indviet for et år siden. Til de fem nye boliger har Socialministeriet bevilget drift til en ekstra social vicevært i de første to år.

Socialforvaltningen vil i den nærmeste fremtid invitere naboerne til Toften til et informationsmøde om udvidelsen. Her kan naboerne høre mere om, hvad de kan bruge den sociale vicevært til. Socialforvaltningen vil også invitere lokaludvalget til et informationsmøde.

Ordningen med skæve boliger blev indført som forsøg i 1999, og blev gjort permanent i 2009. Ordningen betyder, at kommunen har mulighed for at stille grunde til rådighed for de almene boligselskaber, og at Socialministeriet yder tilskud til etableringen. Det giver til sammen mulighed for at opføre boliger med en husleje, der er tilstrækkeligt billig til, at de tidligere hjemløse har råd til at bo der.

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.