Arkivnyhed - kan være forældet

Flere parkeringspladser på vej til København

30.11.2016
Det skal være nemmere for københavnerne at finde en parkeringsplads i de områder af byen, hvor det er sværest for beboerne.

Det er den overordnede intention bag den pakke med parkeringstiltag, som Københavns Borgerrepræsentation besluttede som en del af budgetaftalen for 2016. Aftalen indebærer, at københavnerne får adgang til flere parkeringspladser, enten ved etablering af nye p-løsninger eller ved at de eksisterende pladser anvendes mere fleksibelt. Det resulterer nu i en masse konkrete forandringer for byens bilister. 

Indtil nu er der åbnet for beboerparkering på cirka 500 ekstra pladser – blandt andet ved at ændre parkeringsordningen i Den Hvide Kødby på Vesterbro og ved at åbne for offentlig brug af p-pladserne ved Grøndalscentret i Vanløse i aften- og nattetimerne. Herudover bliver den røde betalingszone udvidet fra 1. januar 2017, der etableres en ny gul betalingszone pr. 1. marts 2017, og der åbnes for offentlig adgang til p-pladser ved kommunale institutioner. 

De enkelte parkeringstiltag kan opdeles i to indsatsområder. Dels er der tiltag, som skal skabe flere pladser til de københavnere, som bor i områder med meget høje belægningsprocenter – dvs. hvor det er sværest for beboerne at finde en ledig parkeringsplads. Det gøres ved at etablere helt nye pladser og ved at udnytte de eksisterende pladser mere fleksibelt. Og dels er der tiltag, som sigter på at begrænse pendlertrafikken ind til betalingszonen og til trafikknudepunkter, hvor pendlernes biler optager pladserne for lokale beboere og erhvervsdrivende. 

Målet med parkeringstiltagene er at få den optimale udnyttelse ud af den eksisterende kapacitet ved at skabe mere fleksible parkeringsordninger og samtidig mindske presset på parkeringspladserne ved at gøre det dyrere for de bilister, der kommer ind til byen udefra.

”For københavnerne er de største ændringer, at der kommer nogle nye og større beboerlicenszoner, og at der bliver skabt adgang til flere parkeringspladser i aften- og nattetimerne.  For pendlerne betyder ændringerne, at det bliver dyrere at parkere i byen, hvis man er vant til at parkere i den udvidede røde zone eller i den nye gule zone, men selvfølgelig også, at der kommer flere tilgængelige pladser,” siger Jes Øksnebjerg. 

Se kort over betalingsområdet – rød, grøn, blå og gul zone
Se kort over de nye parkeringslicenszoner

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.