Arkivnyhed - kan være forældet

Flere københavnere med særlige behov kommer i job eller uddannelse

13.09.2017
Andelen af københavnere med handicap eller psykisk sygdom, som kommer i uddannelse eller job, er vokset med knap tre procent på tre år.

Trods et stigende antal borgere med særlige behov viser tal fra Socialforvaltningen i Københavns Kommune beskedent vækst. Nyt initiativ med kaffecykel i Københavns Nordvestkvarter bidrager til den gode udvikling.

De senere års fokus på beskæftigelindsatser i Socialforvaltningen i Københavns Kommune har betydet, at flere københavnere med handicap eller psykisk sygdom i dag er i berøring med arbejdsmarkedet eller under uddannelse.

I 2014 var 26 procent af borgere med særlige behov selvforsørgende, og i 2016 var dette tal steget til 28,6 procent. Det er især psykisk syge borgere, som langt oftere kommer i uddannelse og job end tidligere.

Skræddersyede jobs, tættere samarbejde med bl.a. psykiatrien og specialisering af medarbejdere er grundstenene i den positive udvikling.

Et eksempel på en beskæftigelsesindsats for psykisk syge er den nye kaffecykel, Nordvestbønnen, som kører rundt i København NV. Her byder københavnere med psykisk sygdom udover frisklavet kaffe også på dialog om psykisk sygdom og meningsfulde jobs. Socialborgmester Jesper Christensen (S), som tirsdag den 19. september kl. 13.30 officielt indvier kaffevognen i det københavnske Nordvestkvarter, siger således om initiativet:

Nordvestbønnen er et godt eksempel på en beskæftigelsesindsats, hvor vi skaber et fællesskab, som ikke handler om, at man har en sindslidelse. Vi er godt på vej med mange gode indsatser på området, men er ikke i mål endnu. Vi kan blive endnu bedre til at åbne øjnene for, at man i langt de fleste tilfælde sagtens kan varetage et job, selvom man har en psykisk sygdom. 

En tryg overgang til arbejdsmarkedet

Indsatsen med kaffecyklen i Nordvestkvarteret skal sikre, at mennesker med en psykisk lidelse får en blid og tilpasset overgang fra socialpsykiatrien til arbejdsmarkedet. Der er forskellige typer af job i kaffecyklen: Fx brugerjob for mennesker med psykisk sårbarhed, der får pension og også arbejder i kaffecyklen, praktikanter på kontanthjælp, der er igang med at blive afklaret i forhold til arbejdsevne, så de kan komme tættere på arbejdsmarkedet i trygge rammer samt frivillige på kontanthjælp, der har brug for at have noget at stå op til, inden der findes en anden løsning for dem.

- Det fine ved kaffecyklen er også, at den er givet fra borger til borger. Borgerne i styregruppen for Områdefornyelse Nordvest har bevilget cyklen, fordi de ønsker at borgere med sindslidelser er synlige og deltager i det lokale liv, som de kan her ved at byde på en god kop kaffe, siger socialborgmester Jesper Christensen (S). 

Kaffecyklen er en del af mange aktiviteter og tilbud i Center Nord-Vest, som er et socialpsykiatrisk center under Københavns Kommnue med tilbud til voksne med sindslidelser. 

- Alle kan blive ramt af psykisk sygdom. Og langt de fleste psykisk syge både kan og vil gerne i arbejde. De har de samme drømme og forhåbninger, som alle andre. Derfor er det vigtigt, at vi sikrer, at mennesker med psykisk sårbarhed får en tryg vej ud af socialpsykiatrien med mulighed for at være med i lokalsamfundet og med i fællesskabet. Det glæder mig rigtig meget, at flere københavnere med psykisk sygdom i dag er en del af et arbejdsfællesskab end førhen, siger socialborgmester Jesper Christensen (S).

Socialborgmester Jesper Christensen (S) indvier officielt den nye kaffevogn, Nodvestbønnen, tirsdag den 19. september 2017 kl. 13.30 i Center-Nordvest på Tomsgårdsvej 35 i København NV.

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.