Arkivnyhed - kan være forældet

Flere københavnere i alkohol- og stofbehandling

23.06.2017
Flere københavnere benyttede sig i 2016 af det kommunale tilbud om alkohol- og stofbehandling. Det viser nye tal fra evaluering.

2.761 københavnere modtog i december 2016 behandling i Københavns Kommunes Center for Rusmiddelbehandling København (CRK). Det er en stigning på 6,5 procent i forhold til året før, viser en intern evaluering fra centret.

Særligt alkoholbehandlingen har været populær. Antallet af nye indskrivninger i alkoholbehandlingen er steget med 14,1 procent i forhold til 2015. Stofbehandlingen havde tre procent flere nyindskrivninger.

”Vi er meget glade for, at flere vælger at søge behandling hos os. Vi tror på, at det dels skyldes, at mange er motiverede for at få styr på deres alkohol- og stofbrug – og dels at vores ydelser matcher deres behov for støtte,” siger Jesper Christensen, socialborgmester i København.

Københavns Kommune har i 2016 omlagt alkohol- og stofbehandlingen for i højere grad at imødekomme københavnernes behov. Det har medført etableringen af Center for Rusmiddelbehandling København, som udbyder en række nye ydelser, samtidig med at man har prøvet at bevare det bedste fra tidligere.

Både alkohol- og stofbehandlingen har nu straksbehandling, dvs. at behandlingen opstartes den dag, borgeren møder op, eller den efterfølgende dag. Behandlingen er familieorienteret, og der er tilbud om gruppebehandling, en fast kontaktperson, medicinsk og sundhedsfaglig behandling, behandling hvor familien inddrages, pårørendegrupper og meget mere.

”Det er meget positivt at se, at københavnerne ønsker at benytte Center for Rusmiddelbehandling København. Vi har arbejdet meget med at udbyde en bred vifte af tilbud med høj kvalitet,” siger Jesper Christensen, som dog også erkender at der stadig er et stort arbejde forude.

”Vi er godt på vej, men ikke i hus. Det tager tid at indføre og kvalitetsudvikle vores ydelser. Derfor fortsætter vi kontinuerligt med at evaluere vores tilbud og udvikle dem på baggrund af den feedback, vi får fra borgerne.”

Mere information

  • Københavnerne kan henvende sig direkte fra gaden på Center for Rusmiddelbehandlings seks enheder, der tilbyder opstart samme dag eller dagen efter.
  • På tre af enhederne tilbydes behandling for brug af alkohol, hash og centralstimulerende stoffer; de øvrige tre enheder tilbyder behandling af brug af opioider.
  • Få mere info om Center for Rusmiddelbehandlings tilbud på telefon 70 210 220 eller læs mere her om alkoholbehandling og stofbehandling 
  • Ambulant behandling i centret er gratis. 

 

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.