Arkivnyhed - kan være forældet

Flere altaner på vej i København

24.05.2017
Fremover vil der blive givet endnu flere tilladelser til altaner i København.

Efter en justering af kommunens altanretningslinjer vil især stuelejligheder og små lejligheder få lettere adgang til altaner end hidtil.

Københavnerne vil have altaner – masser af altaner. Siden kommunens nye altanretningslinjer blev vedtaget i februar 2016 har Teknik- og Miljøforvaltningen modtaget ansøgninger om i alt 2.334 altaner, og heraf er langt de fleste, 84 procent, blevet godkendt. 57 procent er blevet godkendt med det samme, mens 27 procent er blevet godkendt i en mindre model end den, der blev ansøgt om. De resterende 16 procent altanansøgninger, som ikke er blevet godkendt, har fået deres afslag, fordi altanerne enten var for brede, for dybe, efterlod for lidt friareal, eller fordi de medførte indbliksgener og problematiske brandforhold.

Fremover skal det dog gøres nemmere at få den eftertragtede godkendelse. Teknik- og Miljøudvalget har netop evalueret de nye altanretningslinjer og har besluttet, at kravene skal lempes. Konkret skal altanretningslinjerne justeres, så man fremover som udgangspunkt kan få tilladelse til altaner i stueetagen – også på ejendomme, hvor friarealet er mindre end kommuneplanen og lokalplanen foreskriver. Derudover lempes størrelseskravene på altaner i små lejligheder i visse situationer, så det bliver nemmere at etablere en anvendelig altan i de mindste lejligheder.

'Retningslinjerne skal sikre en ensartet og gennemskuelig sagsbehandling, men forvaltningen vil selvfølgelig også altid vurdere de konkrete forhold ved den enkelte altan, idet der kan være særlige forhold, som vi skal tage i betragtning, når vi giver en tilladelse eller et afslag,' siger centerchef Steffen Mark Jensen fra Teknik- og Miljøforvaltningen.

Selv om det samlet set bliver lettere at få en tilladelse til altan, vil der dog stadig være tilfælde, hvor forvaltningen kommer til at give et afslag. Begrundelser for afslag kan fx være, hvis altanen skal etableres ud til en meget lille baggård, eller hvis altanen påvirker adgangsforholdene i forhold til brandveje, renovation og lignende. Der kan også være tale om særlige krav i lokalplanen, som man ikke kan dispensere fra.

Evalueringen af altanretningslinjerne er gennemført med input fra både borgere og altanfirmaerne, som førhen har været utilfredse med sagsbehandlingen i København. Ifølge evalueringen er altanfirmaerne i dag godt tilfredse med retningslinjerne og oplever, at de har gjort sagsbehandlingen mere ensartet, hvorfor forventningsafstemningen med kunderne også forløber lettere.

De justerede retningslinjer er trådt i kraft med Teknik- og Miljøudvalgets godkendelse den 22. maj, og alle de aktive altansager, der ikke er færdigbehandlet, vil blive behandlet efter de nye justerede retningslinjer. Hvis man har fået et afslag inden for det seneste år, men mener, at man bør have en tilladelse baseret på de nye retningslinjer, kan man således godt ansøge igen og få revurderet sin sag.