Arkivnyhed - kan være forældet

Feriepenge er en indtægt

19.03.2014
Feriepenge bliver modregnet i din uddannelses- eller kontanthjælp - uanset om du vælger at holde ferie eller ej.

Hvis du får udbetalt feriepenge, bliver beløbet modregnet i din uddannelses- eller kontanthjælp - uanset om du vælger at holde ferie eller ej. Feriepengene modregnes i din ydelse - svarende til det antal dage, som feriepengene er bestemt til at dække.

Dog er det sådan, at en ferieuge ifølge ferieloven svarer til fem dage. Og når man modtager uddannelses- eller kontanthjælp, får man for alle ugens syv dage. Det vil sige, at fem feriedage svarer til syv dage med uddannelses- eller kontanthjælp. Hvis man eksempelvis har feriepenge til 15 feriedage, vil vi omregne det til 21 dage med uddannelses- eller kontanthjælp.

Hvis du vælger at få udbetalt dine feriepenge uden at holde ferien, vil feriepengene blive betragtet som en almindelig indtægt. Det betyder, at vi modregner krone for krone. Ydelsen vil altså blive nedsat svarende til det beløb, du har fået i feriepenge.

Læs mere om ferieregler