Arkivnyhed - kan være forældet

Fem skarpe om sundhed og mangfoldighed til sundheds- og omsorgsborgmesteren

04.11.2013


Hvorfor er det vigtigt at arbejde med lighed i sundhed?


Sundhed skal ikke kun være for dem, der selv tager de sunde valg. Alle københavnere skal have mulighed for at leve et sundt og langt liv uden alvorlige livsstilssygdomme, der begrænser deres udfoldelsesmuligheder og livskvalitet. Det gælder også for københavnere med anden etnisk baggrund end dansk.

For mig er det vigtigt at mindske uligheden i sundhed, fordi jeg synes, det er uretfærdigt, at du skal leve kortere og være mere syg, fordi du ikke er højt uddannet og har mange ressourcer. Der skal være lige muligheder for alle.


Hvad skal der til for, at ældre med anden etnisk baggrund får lige muligheder?


Når jeg ser undersøgelser, der viser, at ældre med anden etnisk baggrund bruger vores tilbud mindre end andre borgere, så er det vigtigt for mig at finde ud af, hvorfor de gør det, og om det er noget, vi skal og kan tage hånd om.

Hvis det er fordi, de ikke ønsker at bruge dem, er det helt fint for mig, men er det et spørgsmål om dårlig økonomi, manglende viden, eller fordi de har nogle særlige behov, som vi ikke har taget højde for, så er det en anden sag.  Og så må vi se på, om nogle af tilbuddene skal tilpasses gruppens særlige behov og udfordringer, ligesom vi gør det for andre målgrupper.


Tager I hensyn til mangfoldighed, når I tilrettelægger og prioriterer kernedriften?


De forskellige tilbud skal kunne rumme, tiltrække og tilpasses alle borgere uanset etnisk baggrund. Derfor tager vi udgangspunkt i den enkelte borger og det konkrete behov. Men vi er opmærksomme på, at der i nogle tilfælde er behov for særlige tilbud målrettet nogle ældre med anden etnisk baggrund. Et sådant eksempel er vores mangfoldighedsplejehjem Peder Lykke Centeret på Amager, som jeg er stolt af, at vi nu er ved at virkeliggøre.

Her skal ældre med forskellig etnisk baggrund, religion og sprog bo sammen  og blandt ældre med dansk baggrund. Alle medarbejdere bliver uddannet og får ny viden om, hvordan de bedst plejer, giver omsorg og samarbejder med de kommende beboere og deres pårørende, ligesom køkkenet vil kunne tage særlige hensyn. Der  bliver desuden indrettet et interkulturelt rum med plads til alle religioner.


Er der udfordringer med sundhed og mangfoldighed som i dag ikke bliver løst? Hvilke?


Udfordringer med psykisk sundhed og ensomhed er nogle problemer, som vi godt kunne have mere fokus på, fordi der er mange, der lider af post-traumatisk stress (PTSD). Samtidig er det vigtigt, at vi får synliggjort og gjort brug af de mange ressourcer, som også findes blandt københavnere med anden etnisk baggrund end dansk, som vi gør med sundhedsformidlerne i dag.


Er der potentialer på tværs af kommunens forvaltninger og på tværs af statslige og private aktører, der kunne løfte arbejdet?


Der er brug for at arbejde lokalt i bydelene, hvor kommunale aktører som for eksempel forebyggelsescentrene kan samarbejde med både religiøse og kulturelle foreninger og klubber. Lokaludvalgene er centrale aktører i dette samarbejde, for der er brug for et samarbejdsfora, hvor repræsentanter fra relevante aktører og enheder mødes lokalt.