Arkivnyhed - kan være forældet

Faglig oprustning i børnesager

22.08.2017
Stikprøver, anbringelsesudvalg og jurister. Det skal være med til at sikre, at loven overholdes i børnesager.

Kommunerne har svært ved at sikre korrekt sagsbehandling i børnesager, og København er ingen undtagelse. Det viste en rapport fra borgerrådgiveren i maj. Derfor får hver sagsbehandler nu gennemgået en af sine børnesager hver måned. Og i hver af de seks, lokale børnefamilieenheder vil områdechefen og områdejuristen hvert kvartal gennemgå 20 sager fra sagsbehandlerne i enhederne og fem fra Døgnvagten. At få andre øjne på ens sager gør sagsbehandlingen bedre, fordi man fanger de fejl, der måtte være, og lærer af dem gennem sparring og feedback. 

Jurister i Borgercenter Børn og Unges stab vil derefter hvert kvartal kontrollere 60 sager fra de seks børnefamilieenheder.  Halvdelen af disse finkæmmes af jurister i centralforvaltningen. Samtidig får både sagsbehandlere og ledere mulighed for at blive dygtigere gennem kompetenceudvikling. 

Tidligere var der ikke en jurist i hver børnefamilieenhed. Det kommer der nu. Juristen skal bl.a. gennemgå sager udtaget til stikprøvekontrol og sidde med i et lokalt anbringelsesudvalg. Her skal juristen sammen med lederen sikre, at alle anbringelsessager er blevet korrekt behandlet og lever op til lovgivningen. Sager om tvangsanbringelse sendes fortsat til behandling i Børn og unge-udvalget.

Flere tiltag
Forvaltningen har sat en række andre tiltag i gang. Der er f.eks. blevet lavet arbejdsgangsbeskrivelser og faglige kvalitetsstandarder for bl.a. børnefaglige undersøgelser. Der er holdt kurser i forvaltningsret og temadage om f.eks. bisiddere og handleplaner ved akutanbringelser, og nye sagsbehandlere skal igennem et introduktionsprogram. 

Forvaltningen har også ansøgt Socialstyrelsen om hjælp fra deres Task Force på børneområdet. De skal bidrage med en analyse af, hvordan forvaltningen sikrer kvaliteten i sagsbehandlingen. Analysen skal sammen med borgerrådgiverens anbefalinger indgå i forvaltningens igangværende handleplan for at sikre korrekt sagsbehandling. 

 

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.