Arkivnyhed - kan være forældet

Færre unge københavnere begår kriminalitet

06.06.2016
Antallet af københavnere under 18 år, der begår kriminalitet, er fortsat faldende. Det viser de seneste opgørelser fra Døgnvagten.

Fra 2005 til 2015 er antallet af unge københavnere, der er blevet afhørt hos politi eller retsvæsen, faldet med 48 procent. Antallet er dermed halveret de seneste 10 år.

For andet år i træk kan der også observeres en markant nedgang i antallet af unge, der afhøres i forbindelse med personfarlig og anden alvorlig kriminalitet som fx gaderøveri og indbrud.

Faldet afspejler sig desuden i antallet af unge, der sigtes for så alvorlig kriminalitet, at de fremstilles i grundlovsforhør med henblik på en varetægtsfængsling.

Fra 2009-2013 blev lidt over 100 unge om året fremstillet i dommervagten. De seneste tre år er antallet af unge, der er blevet fremstillet i dommervagten, faldet med 49 procent.

Det gælder særligt for Nørrebro. Her er antallet faldet fra 28 i 2013 til 6 fremstillinger i 2015. Og også i de fleste af de øvrige Københavnske bydele er der et markant fald fra 2013 til 2015 i antallet unge unge, der er blevet fremstillet i dommervagten.

Målrettet og koordineret indsats

”Faldet kan naturligvis skyldes flere ting, men vi håber, at det kan hænge sammen med, at vi som Socialforvaltning er blevet bedre til at sætte ind med en mere målrettet og koordineret indsats over for unge, som er på vej ind i en kriminel løbebane," siger Døgnvagtens leder Klaus Scheibye.

"Og det skal vi blive endnu bedre til i fremtiden. Vi skal samarbejde mere på tværs, tænke i nye tilpassede, fremskudte indsatser og blive endnu bedre til at sætte ind med en hurtig, koordineret og kvalificeret indsats der hvor behovet er,” understreger han.

På trods af et generelt fald i antallet af unge Københavnere, der kommer i kontakt med politi eller retsvæsen, oplever Døgnvagten nemlig, at der fortsat figurerer en mere udsat gruppe af unge i statistikken, som kan sættes i forbindelse flere og gentagende kriminelle forhold. 

Her kan der være behov for en ekstraordinær forebyggende indsats. Det understreger Sebrina Vulff Blaaberg, som er retskoordinator i Døgnvagten.

"Selvom vi oplever et fald i antallet af unge, der afhøres i forbindelse med fx røveri og indbrud, så er vi begyndt at se en stigning i afhøringer for andre former for kriminalitet, som vi ikke rigtig har set tidligere. I 2015 har vi fx oplevet en stor stigning i sigtelser for databedrageri, og det er noget vi  skal være opmærksomme på i den forebyggende praksis fremover.”

Fakta om retsrepræsentationsarbejdet i SOF

Døgnvagten deltager som udgangspunkt som repræsentant fra Socialforvaltningen i alle sager, hvor børn og unge under 18 år afhøres som sigtet, forurettet eller vidne hos politi eller retsvæsen. Hvis Døgnvagten ikke deltager i en afhøring, kontakter politiet efterfølgende Døgnvagten, som underretter den relevante enhed i Borgercenter Børn og Unge.

Døgnvagten deltager desuden ved alle dommervagtsfremstillinger og fristforlængelser af unge i København. Med udgangspunkt i retsrepræsentationsarbejdet har Døgnvagten i flere år systematisk registreret og udarbejdet statistik på udviklingen i antallet af børn og unge i København, som har været i kontakt med politi eller retsvæsen.

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.