Arkivnyhed - kan være forældet

Færre genedage og færre gravetilladelser

07.03.2018
De mange anlægsprojekter og ledningsarbejder i København bliver koordineret bedre, så trafikanter og naboer samlet set generes mindre.

Selv om der stadig er rigtig mange vejarbejder i København, har Teknik- og Miljøforvaltningen succes med at koordinere de mange forskellige anlægsprojekter og ledningsarbejder, så trafikanter og naboer samlet set generes mindre. Det viser den årlige opgørelse over genedage og gravetilladelser.

Teknik- og Miljøforvaltningen holder løbende øje med udviklingen i antallet af såkaldte genedage, hvor trafikken på byens hovedfærdselsårer bliver mærkbart påvirket af gravearbejder – dvs. anlægsprojekter og ledningsarbejder, som forvaltningen giver en gravetilladelse til. Målet er at mindske generne for naboer og trafikanter mest muligt. Det sker dels ved, at forvaltningen koordinerer de mange aktiviteter indbyrdes, så den samme strækning ikke bliver gravet op flere gange i træk, og dels ved at sikre et fælles fokus på fremdrift i projekterne, relevant trafikinformation og på at sikre fremkommeligheden for cykler og biler, imens aktiviteterne står på.

'Vi har etableret et rigtigt godt samarbejde med de mange entreprenører og ledningsejere, som arbejder i Københavns veje. Der er skabt forståelse for, hvorfor der ikke må være vejarbejder, som går i stå i dagevis, uden at der sker noget bag afspærringerne, og hvorfor man skal sikre, at trafikken kan glide fornuftigt, selv om der arbejdes,' fortæller vicedirektør Anne-Sofie Degn fra Teknik- og Miljøforvaltningen.
 

Fald på 25 procent på fire år

Antallet af genedage er faldet med 25 procent de seneste fire år, og 2017-opgørelsen over gravetilladelser og genedage viser, at de gode takter fortsætter. I 2017 blev der givet 8.938 gravetilladelser, hvilket er det laveste antal i mange år og svarer til et fald på 18,6 procent fra året før. Det samlede antal genedage på alle de københavnske veje er faldet med ti procent, men når man kun ser på de mest trafikerede veje, dvs. på det såkaldt strategiske vejnet, var der sidste år en stigning på 4,6 procent. Denne stigning hænger dog tæt sammen med færdiggørelsen af Nordhavnsvej og er ikke udtryk for en generel stigning.

'Selv om det ser ud som om, at trafikanterne på disse veje har oplevet flere genedage, selv om mængden af gravetilladelser er faldet, så er det faktisk ikke tilfældet. Når man kigger nærmere på statistikken, viser det sig, at det er vores indsats for at koordinere gravearbejderne, der slår igennem i tallene,' siger Anne-Sofie Degn.

Færdiggørelsen af Nordhavnsvej betød at Strandvænget, som er en del af Ring 2, var afspærret i otte uger i oktober-november. Dette meget komplicerede anlægsarbejde involverede en række forskellige entreprenører og ledningsejere, som havde hver deres gravetilladelse. Og samtidig benyttede forvaltningen lejligheden til at give tilladelse til nogle ledningsarbejder på Strandvænget og Kalkbrænderihavnsgade, som ikke havde noget med Nordhavnsvej at gøre, imens de to gader alligevel var lukket.
 

Flere gravearbejder samme sted betyder flere genedage i statistikken

Hver eneste gravetilladelse udløser en genedag i statistikken. Derfor viser statistikken mange genedage for hver enkelt dag i de otte uger, hvor Strandvænget var afspærret. Dette er naturligvis misvisende i forhold til, hvordan trafikken reelt er blevet påvirket, for bilisterne har naturligvis kun oplevet generne dag for dag. Så selv om man skulle tro, at den ekstraordinære stigning i oktober-november ville være et dårligt resultat, er det faktisk det modsatte.

'Stigningen er udtryk for, at der er blevet udført rigtig mange gravearbejder af mange forskellige entreprenører på den samme strækning samtidig. På den måde har vi begrænset afspærringsperioden, så bilisterne 'kun' blev generet i de otte uger frem for i en meget længere periode,' siger Anne-Sofie Degn og fortsætter:

'Det kan selvfølgelig virke lidt tosset, at vores statistik opgør genedagene på den måde, når det giver et skævt billede af, hvor mange dage trafikanterne reelt har været generet, men vi har til vores interne arbejde brug for at kunne se det samlede antal genedage, der udspringer af de enkelte gravetilladelser. Det er den måde, vi kan overvåge og regulere de enkelte projekter.'

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.